Adresas: Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 370 663 13532
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Luminor LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Naujienos advokatams/ padėjėjams
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Informacija teikiantiems paramos prašymus Lietuvos advokatūrai

2020-01-29

Primename apie šiuo metu galiojančią paramos prašymų teikimo Lietuvos advokatūrai tvarką. Paramos 2020 metų pirmam pusmečiui bus skirtos asmenims, prašymus Tarybai pateikusiems iki vasario 1 d. Norintys paramą gauti antrąjį 2020 metų pusmetį prašymus Advokatų tarybai turėtų pateikti iki rugpjūčio 1 d.

 

LIETUVOS ADVOKATŪROS PARAMOS TEIKIMO PRINCIPAI

(pritarta 2018 m. birželio 12 d. Advokatų tarybos posėdyje)

1. Teikdama Lietuvos advokatūros (toliau – Advokatūra) paramą Advokatų taryba (toliau – Taryba) įvertina, ar parama skiriama toms iniciatyvoms ir asmenims, kurių idėjos ir tikslai Tarybos laikytini kaip labiausiai atitinkantys Advokatūros vertybes ir tikslus, geriausiai atstovauja Advokatūrą ir didina Advokatūros žinomumą bei gerina Advokatūros ir advokato profesijos reputaciją.

2. Teikiant paramą prioritetas teikiamas pačių advokatų pasiūlytoms iniciatyvoms ir projektams. Vertindama advokatų siūlomus projektus ar iniciatyvas Taryba gali įvertinti, ar iniciatoriai neturi įsiskolinimų Advokatūrai, ar nėra bausti drausminėmis nuobaudomis.

3. Teikiant paramą Taryba vertina: informacijos apie paramą sklaidos galimybes, tęstinumą, kūrybingumą, naujumą, kuriama didesnę vertę visuomenei ir Advokatūrai, atitiktį Advokatūros strateginiams tikslams ir kt.

4. Parama teikiama tik asmenims, turintiems paramos gavėjo statusą.

5. Parama yra skiriama laikantis kiekvieniems kalendoriniams metams nustatytos Advokatų tarybos veiklos sąmatos. Bendra Advokatūros skiriamos paramos suma neturi viršyti kiekvieniems kalendoriniams metams Tarybos nustatytos sumos.

6. Teikiant paramą Taryba gali nustatyti projektų ir iniciatyvų prioritetines sritis konkrečiam laikotarpiui. Paprastai vienai sričiai neturėtų būti skiriama daugiau nei pusė visos numatytos skirti paramos sumos.

7. Gali būti skirta tik dalis prašomos paramos.

8. Prašymai skirti paramą gali būti teikiami visus kalendorinius metus.

9. Prašymai skirti paramą pateikiami iki kiekvienų metų vasario 1 d. ir rugpjūčio 1 d.

10. Visais atvejais, išskyrus kuomet paraiškas teikia advokatai, Advokatūrai pateikiama išsami informacija apie paraiškos teikėją.

11. Asmenys, siekiantys gauti paramą, turi pateikti užpildytą rekomendacinį klausimyną Advokatūros finansavimui gauti.

12. Asmenys, siekiantys gauti paramą sudaro paramos teikimo sutartis su Advokatūra. Sutartyse Advokatūra nustato tinkamą savo interesų apsaugą.

 
 
Informacija atnaujinta:
2020-01-29
Informaciją paskelbė:
LA administracija
 

Teisinė informacija

 

Litterarum radices amarae, fructus dulces

(liet. k. mokslo šaknys karčios, vaisiai – saldūs)