Raštinė:
Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Buhalterija:
Sporto g. 12, 09238 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 860783327
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Nordea LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Naujienos advokatams/ padėjėjams
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Konstitucinis teismas pripažino VGTPĮ nuostatą prieštaraujančia Konstitucijai

2018-10-12

Konstitucinis Teismas 2018 m. spalio 11 d. nutarimu pripažino, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (VGTPĮ) (2013 m. gegužės 9 d. redakcija; Žin., 2013, Nr. 54-2675) 11 straipsnio 7 dalies 11 punktas tiek, kiek pagal jame nustatytą teisinį reguliavimą antrinė teisinė pagalba neteikiama, jeigu pareiškėjui tokia pagalba buvo suteikta kitoje byloje, tačiau jis iki nurodyto termino neapmokėjo nustatytų tos pagalbos išlaidų arba jų dalies, tais atvejais, kai asmeniui tokia pagalba yra itin sunkiai prieinama dėl finansinių priežasčių ir ją užtikrinti baudžiamojoje byloje būtina teisingumo interesais, prieštarauja Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 31 straipsnio 2, 6 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui.

 

Konstitucinis Teismas nurodė, kad pagal VGTPĮ, kai gynėjo ar įgaliotojo atstovo dalyvavimas baudžiamajame procese pagal BPK nėra būtinas, antrinė teisinė pagalba baudžiamojoje byloje neteikiama, jeigu pareiškėjui ji buvo suteikta kitoje byloje, tačiau jis iki nurodyto termino neapmokėjo nustatytų tos pagalbos išlaidų arba jų dalies. Šiuo atveju teisinė pagalba neteikiama neatsižvelgiant į jokias aplinkybes: nei į asmens turtą ir pajamas, nei į teisingumo interesus, bylos ar taikomos teisės sudėtingumą, galimos bausmės griežtumą, nusikalstamos veikos sunkumą, tam tikrus asmens socialinės ir asmeninės padėties ypatumus. Tokiu būdu nepaisoma Konstitucijoje įtvirtintos asmens teisės kreiptis į teismą, garantuojamo teisingo bylos išnagrinėjimo nepriklausomame ir nešališkame teisme imperatyvo, valstybės pareigos užtikrinti veiksmingos teisinės pagalbos teikimą asmenims, kuriems tokia pagalba būtų itin sunkiai prieinama dėl finansinių priežasčių, tais atvejais, kai tai būtina teisingumo interesais, taip pat iš Konstitucijoje įtvirtintų teisės į gynybą ir teisės turėti advokatą kylančios valstybės institucijų pareigos užtikrinti, kad galimybė įgyvendinti šias teises būtų reali.

 

Pagal Konstitucinį Teismą, nors teisiniu reguliavimu teisinė pagalba tam tikrais atvejais būtų neteikiama asmenims, kurie neapmoka kitose bylose suteiktos teisinės pagalbos išlaidų ar jų dalies, tačiau tokiu teisiniu reguliavimu negali būti paneigtos Konstitucijoje įtvirtintos teisės. Šios teisės įpareigoja įstatymų leidėją numatyti tokį teisinės pagalbos organizavimo, teikimo ir finansavimo modelį, pagal kurį asmenims, kuriems tokia pagalba būtų itin sunkiai prieinama dėl finansinių priežasčių, būtų teikiama atsižvelgiant į tokius kriterijus kaip bylos ar taikomos teisės sudėtingumas, galimos bausmės griežtumas, nusikalstamos veikos sunkumas, tam tikri asmens socialinės ir asmeninės padėties ypatumai, kitos reikšmingos aplinkybės.

 

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Seimas 2018 m. birželio 30 d. pakeitė VGTPĮ 11 straipsnį. Pagal šį pakeitimą VGTP tarnybai atsisakius suteikti antrinę teisinę pagalbą, pareiškėjas galės kreiptis į ją su motyvuotu rašytiniu prašymu dėl savo individualios situacijos papildomo įvertinimo, o ji įvertinusi jo individualią situaciją, išimtiniais atvejais turės teisę suteikti antrinę teisinę pagalbą, nepaisydama to, kad pareiškėjui tokia pagalba buvo suteikta kitoje byloje ir jis iki nurodyto termino neapmokėjo tos pagalbos išlaidų arba jų dalies. Šis pakeitimas įsigalios 2019 m. sausio 1 d. ir bus taikomas nuo tos dienos pateiktiems prašymams dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo.

 
 
Informacija atnaujinta:
2018-10-12
Informaciją paskelbė:
Saulė Bakšė
 

Teisinė informacija

 

Interest omnium recte facere

(liet. k. visiems svarbu dorai elgtis)