Adresas: Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 868092048
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Nordea LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Naujienos advokatams/ padėjėjams
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Lietuvos advokatūra prašo pranešti apie specializaciją tarptautinės vaiko teisių apsaugos bylose – sudarytas sąrašas bus pateiktas atsakingai tarnybai

2013-06-27

Vilnius, birželio 27 d. Lietuvos advokatūra gavo Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) paklausimą, kuriuo prašoma pateikti advokatų, kurie specializuojasi bylose, susijusiose su vaiko teisių apsaugos klausimais, turinčiais tarptautinį elementą, sąrašą.

Paklausime nurodoma, kad Tarnyba, vykdydama centrinės institucijos funkcijas, įtvirtintas1980 m. Hagos konvencijoje dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (toliau – Konvencija), sprendžia prašymus dėl neteisėto vaikų laikymo ar išvežimo į užsienio valstybes, vadovaujantis Konvencijos nuostatomis bei2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000. Paklausime teigiama, jog pastaruoju metu išaugo Tarnyboje sprendžiamų vaiko teisių apsaugos klausimų, turinčių tarptautinį elementą, skaičius. Tarnyba taip pat pažymi, jog gauna nemažai užsienio centrinių institucijų bei užsienyje gyvenančių vienos iš šalių prašymų rekomenduoti advokatus, galinčius atstovauti jų interesams Lietuvoje. Atsižvelgiant į tai, Tarnyba savo paklausime prašo Lietuvos advokatūros pateikti advokatų, kurie specializuojasi tokio pobūdžio bylose, sąrašą, kurį Tarnyba galėtų pateikti esant aukščiau minėtam kreipimuisi.

Lietuvos advokatūra prašo advokatų, pageidaujančių būti įtrauktais į Tarnybai numatomą pateikti advokatų, kurie specializuojasi vaikų grobimo ir kitose bylose, susijusiose su vaiko teisių apsaugos klausimais, turinčiais tarptautinį elementą, sąrašą, pranešti apie tai Lietuvos advokatūrai iki 2013 m. liepos 8 d. el. paštu: b.viliene@advoco.lt.

 

 
 
Informacija atnaujinta:
2013-06-27
Informaciją paskelbė:
LA administracija
 

Teisinė informacija

 

Fortuna fortes metuit, ignavos premit

(liet. k. likimas drąsių bijosi, o bailius gniuždo)