Adresas: Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 370 628 25123
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Luminor LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Naujienos advokatams/ padėjėjams
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos sprendimas „Dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo moratoriumo“

2019-10-31

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos (VGTP) sistema yra skirta užtikrinti asmens teisę į teisminę gynybą bei teikti teisinę pagalbą asmeniui, kurio teisės ir teisėti interesai yra pažeisti. Nuolat auganti VGTP skola advokatams už suteiktas paslaugas, neretai veiklos kaštų nepadengiantis apmokėjimas bei Teisingumo ministerijos pasiūlyti ir 2019 m. liepos 12 d. priimti Vyriausybės nutarimo pakeitimai, kuriais buvo nustatytas apmokėjimas advokatams tik už dalį teikiamų VGTP paslaugų, padarė reikšmingą neigiamą įtaką ribojant žmogaus teises į gynybą.

 

Matydama stringančią VGTP sistemą, Lietuvos advokatūra jau metų pradžioje atkreipė Teisingumo ministerijos dėmesį į itin dideles problemas VGTP srityje. Vis gilėjant šioms problemoms, Lietuvos advokatūra 2019 m. spalio 24 d. kreipėsi į Teisingumo ministeriją, prašydama atsakyti, kokių veiksmų imamasi siekiant keisti susidariusią situaciją, taip pat kada bus atsiskaityta su advokatais, teikiančiais VGTP paslaugas, kokie asignavimai VGTP sistemai numatyti 2020 metams ir koks 2020 metais bus nustatomas atlygis už teikiamas VGTP paslaugas.

 

 

Teisingumo ministerijos atsakyme užtikrinama, kad susidariusi skola bus nedelsiant grąžinta ir daugiau nebesusidarys, o 2020 m. valstybės biudžete yra suplanuoti didesni asignavimai valstybės garantuojamai teisinei pagalbai. Advokatų taryba vėliau gavo patikinimą, kad Teisingumo ministerija teiks Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo dabartinis atlygis, siekiantis 13 eurų už valandą prieš mokesčius ir veiklos sąnaudas (apie 6 Eur po mokesčių ir veiklos sąnaudų), būtų pakeltas iki 16 eurų už valandą (apie 7,5 Eur po mokesčių ir veiklos sąnaudų). Šiuos Teisingumo ministerijos žingsnius Lietuvos advokatūra vertina kaip būtinas prielaidas, nors ir nesprendžiančias esminių VGTP problemų.

 

Advokatų taryba pabrėžia būtinumą nuosekliai didinti VGTP finansavimą, kuris atitiktų pažangią Europos valstybių praktiką (šiuo metu net nuo kaimyninių valstybių finansavimas atsilieka keliais kartais), įgyvendinti VGTP Koordinavimo tarybos rekomendaciją, pagal kurią institucijoms pripažįstant būtiną advokato dalyvavimą, iš tų institucijų asignavimų ir turėtų būti apmokamos advokatų paslaugos, iš esmės peržiūrėti jau minėtus 2019 m. liepos 12 d. priimtus apribojimus.

Dėl savo užimtos aktyvios bei principingos pozicijos žmogaus teisių apsaugos srityje Lietuvos advokatai ir Advokatūra patiria spaudimą, tačiau ir toliau visomis teisinėmis priemonėmis gins Lietuvos piliečių ir savo bendruomenės interesus. Lietuvos advokatūra yra įsitikinusi, kad nėra galimi kompromisai dėl Konstitucijos ginamų vertybių, be kita ko, ir teisės į tinkamą teisminę gynybą.

 

Siekdama VGTP paslaugų nenutrūkstamo teikimo, kreipiamės į Teisingumo ministeriją ir pakartotinai kviečiame spręsti pagrindines VGTP problemas, užtikrinant asmenų, gaunančių VGTP, tinkamą teisių gynybą bei orias advokatų, teikiančių VGTP paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas. Suvokdama šių sudėtingų problemų mastą ir siekdama bendro tikslo, Advokatų taryba siūlo nedelsiant pradėti ieškoti bendrų sprendimų dėl esminės VGTP pertvarkos.

 

Advokatų taryba paskyrė savo atstovus, dalyvausiančius susitariant dėl būtinų principinių VGTP sistemos pokyčių: tinkamo VGTP finansavimo, bylų skaičiaus mažinimo, teisės į gynybą ribojimų panaikinimo bei patogios VGTP administravimo sistemos sukūrimo. Darbo rezultatai, o taip pat ir klausimas dėl VGTP sistemos tęstinumo, bus svarstomi lapkričio 12 d. vyksiančiame Advokatų tarybos posėdyje.

 

Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos sprendimas „Dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo moratoriumo“

 
 
Informacija atnaujinta:
2019-11-05
Informaciją paskelbė:
LA administracija
 

Teisinė informacija

 

Mendacem memorem esse oportet

(liet. k. melagis privalo turėti gerą atmintį)