Raštinė:
Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Buhalterija:
Sporto g. 12, 09238 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Žiniasklaidai: 86 0783327
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Nordea LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Naujienos advokatams/ padėjėjams
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Viešas papeikimas advokatui Sigitui Žostautui

2018-01-05

2017 m. spalio 19 d. Advokatų garbės teismas skyrė išnagrinėjo advokato Sigito Žostauto, praktikuojančio Advokato Sigito Žostauto kontoroje, esančioje Savanorių a. 12, Panevėžyje, drausmės bylą.

 

Garbės teismas konstatavo, kad Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 41 straipsnis įpareigoja advokatą apsidrausti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau - VSD įstatymas) nustatyta tvarka. VSD įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įpareigoja advokatą mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas, o šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalis 2 punktas nustato šio mokesčio dydžius ir skaičiavimo taisykles, VSD įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nustatyti šio mokesčio mokėjimo terminai. Advokatas Sigitas Žostautas Advokatas Sigitas nuo 2008 metų iki 2015-12-31 nevykdė pareigos mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokų ir jo įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 10445,83 EUR.

 

Garbės teismo vertinimu advokatas Sigitas Žostautas neabejotinai dėl savo kaltės, be jokių objektyviai pateisinamų priežasčių nemoka su advokato profesine veikla susijusių privalomų mokesčių, diskredituoja advokato profesijos vardą ir Lietuvos advokatūros reputaciją, nesaugo savo reputacijos bei nesilaiko duotos priesaikos. Šiais veiksmais jis pažeidė Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 41 straipsnio, Etikos kodekso 6 straipsnio 2 ir 5 dalių reikalavimus.

 

Advokatų Garbės teismas įvertinęs padarytų profesinės etikos pažeidimų pobūdį, jų padarymo aplinkybes ir padarinius, skyrė advokatui Sigitui Žostautui nuobaudą - viešai paskelbiamą papeikimą.

 
 
Informacija atnaujinta:
2018-01-05
Informaciją paskelbė:
Saulė Bakšė
 

Teisinė informacija

 

Ad summum puteum geri

(liet. k. būti ant bedugnės krašto)