Adresas: Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 370 663 13532
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Luminor LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Savivaldos organai
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 



Apie Lietuvos advokatūrą

Advokatų savivaldą įgyvendina Lietuvos advokatūra. Jos buveinė yra Vilniuje. Į Lietuvos advokatūra vadinamą juridinį asmenį vienijasi visi Lietuvos Respublikos advokatai. Kiekvienas advokatas yra Lietuvos advokatūros narys. Advokato, išbraukto iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo, narystė gali būti sustabdyta Lietuvos advokatūros įstatų nustatyta tvarka. Lietuvos advokatūra yra viešasis juridinis asmuo. Lietuvos advokatūros veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, kiek šis Įstatymas nenustato kitaip, bei Lietuvos advokatūros įstatai. Lietuvos advokatūros veikla finansuojama iš advokatų mokamų įmokų ir kitų šaltinių.

(LAĮ 56 str.)

 

Lietuvos advokatūros funkcijos

Lietuvos advokatūros funkcijos yra šios:

1) koordinuoti advokatų veiklą;

2) atstovauti advokatų interesams valstybės institucijose, tarptautinėse ir užsienio valstybių organizacijose;

3) rengti teisės aktų projektus advokatų veiklos klausimais ir teikti juos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;

4) Advokatūros įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti advokatų veiklą;

5) organizuoti ir įgyvendinti advokatų kvalifikacijos tobulinimą;

 Lietuvos advokatūra gali atlikti ir kitas Lietuvos advokatūros įstatuose nustatytas funkcijas.
(LAĮ 57 str.)

 

Lietuvos advokatūros organai

Lietuvos advokatūros organai yra:

1) Visuotinis advokatų susirinkimas;

2) Advokatų taryba;

3) Advokatų garbės teismas;

4) Revizijos komisija.

Tas pats asmuo vienu metu gali būti tik vieno Lietuvos advokatūros organo, išskyrus Visuotinį advokatų susirinkimą, narys. Šis apribojimas neužkerta kelio tam pačiam asmeniui vienu metu kandidatuoti į kelis Lietuvos advokatūros organus, tačiau iki rinkimų rezultatų tvirtinimo jis turi pasirinkti, kokio Lietuvos advokatūros organo nariu pageidauja būti.

Visi Lietuvos advokatūros organų sprendimai, kuriems šis Įstatymas nenustato specialios skundimo tvarkos, skundžiami teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos.

(LAĮ 58 str.)

Informacija atnaujinta:
2015-09-01
Informaciją paskelbė:
LA administracija