Adresas: Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 370 628 25123
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Luminor LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Renginių kalendorius
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Nuo
iki
Kategorijos
 
Rasta įrašų: 952
R e n g i n i o v i e t a: Lietuvos advokatūra

A d r e s a s: Sporto g. 12, Vilnius

R e n g i n i o p r a d ž i a: 13.00 val.

R e n g i n i o o r g a n i z a t o r i a i: Lietuvos advokatūros referentė Miglė Verbutė

R e n g i n i o t i p a s: posėdis

A d v o k a t ų g a r b ė s t e i s m o p i r m i n i n k a s: Mindaugas Kukaitis
Data 2013-09-05
V i e t a: Prezidento rūmai, Kolonų salė
A d r e s a s: S. Daukanto a. 3, Vilnius
P r a d ž i a: 9.00 val.
I š a n k s t i n ė r e g i s t r a c i j a: pagal pakvietimą 85 261 1466
R e g i s t r a c i j a: 8.00 - 8.45 val.
P A S T A B A. Ateinant į renginį turėti asmens dokumentą.
Plačiau
Data 2013-09-05
Paskelbtas konkursas Vilniaus VGTP
Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba skelbia advokatų, prireikus teikiančių antrinę teisinę pagalbą baudžiamosios, administracinės, civilinės teisės srityse Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorijoje, konkursą. Dokumentus iki 2013-09-17 priima Asta Slidziauskienė. Išsamesnė konsultacija teikiama telefonu (8 5) 264 7483.
Plačiau
Data 2013-09-03 - 2013-09-17
L a i d o s p r a d ž i a: 9.10 val.
L a i d a: „Atviras pokalbis"
L a i d o s v e d ė j a s: Raigardas Musnickas
Ž i n i a s k l a i d o s p r i e m o n ė: „Žinių radijas"
L a i d o j e d a l y v a u s: Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininkas, Mykolo Romerio universiteto Civilinės justicijos instituto docentas dr. Leonas Virginijus PAPIRTIS;
Bendrojo teismo teisėjas, profesorius hab. dr. Vilenas VADAPALAS;
Žmogaus teisių stebėjimo instituto vyriausiasis patarėjas Henrikas MICKEVIČIUS; pareiškėjams Europos Žmogaus Teisių Teisme atstovaujanti advokatė dr. Liudvika MEŠKAUSKAITĖ

Kviečiame klausytis transliacijos internetu www.ziniur.lt.

L a i d a k a r t o j a m a: transliacijos dieną 15.05 val.
Plačiau
Data 2013-08-29
R e n g i n i o v i e t a: Lietuvos advokatūra
A d r e s a s: Sporto g. 12, Vilnius
R e n g i n i o p r a d ž i a: 13.00 val.
R e n g i n i o o r g a n i z a t o r i a i: Lietuvos advokatūros sekretorius Rytis Jokubauskas
R e n g i n i o t i p a s: egzaminas
A d v o k a t ų k v a l i f i k a c i n i o e g z a m i n o k o m i s i j o s p i r m i n i n k a s: dr. Justinas Sigitas Pečkaitis, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius
Plačiau
Data 2013-08-28
R e n g i n i o v i e t a: Lietuvos advokatūra
A d r e s a s: Sporto g. 12, Vilnius
P r a d ž i a: 16.00 val.
R e n g i n i o p r o g r a m o j e: sveikinimai, filmo apie advokatą Kęstutį Lipeiką peržiūra, vaišės
Savo dalyvavimą prašome patvirtinti Jolantai Samuolytei tel: 8 646 48810 arba el. paštu: samuolj@yahoo.com iki š.m. rugpjūčio 14 d.
Data 2013-08-20
A d r e s a s: Liepkalnio 103, Vilnius
R e n g i n i o p r a d ž i a: 2013 m. rugpjūčio 5 d., 14.00 val.
R e n g i n i o o r g a n i z a t o r i u s: Europos Žmogaus Teisių Fondas
M o k y m ų t e m a: „Žmogaus teisių apsauga tarptautinėje teisėje: teorija ir praktika“
M o k y m ų t r u k m ė ‒ 2 dienos (2013 m., rugpjūčio 5-6 d.)
P a s k a i t o s vyks anglų kalba
R e g i s t r u o t i s: ne vėliau kaip iki 2013 m., rugpjūčio 2 dienos, adresu e.urbanowicz@efhr.eu.
M o k y m u s v e s: tarptautinės teisės ekspertai dr. Fernand de Varenness, dr. Elżbieta Kuzborska, dr. Łukasz Wardyn.
Plačiau
Data 2013-08-05 - 2013-08-06
R e n g i n i o v i e t a: Teisingumo ministerija, Priesaikų salė.

A d r e s a s: Gedimino pr. 30, Vilnius

R e n g i n i o p r a d ž i a: 16.00 val.

R e n g i n i o o r g a n i z a t o r i a i: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

A d r e s a s: Gedimino pr. 30, Vilnius

R e n g i n i o p r a d ž i a: 16.00 val.

R e n g i n i o t i p a s: priesaikos ceremonija

R e n g i n y j e p l a n u o j a d a l y v a u t i: Advokatų tarybos pirmininkas dr. Leonas Virginijus Papirtis
Plačiau
Data 2013-07-30
R e g i s t r a c i j a: iki 2013 m. birželio 28 d. advopingpong@gmail.com
D a u g i a u i n f o r m a c i j o s: www.advopingpong.com
Data 2013-07-18 - 2013-07-21
R e n g i n i o v i e t a: viešbutis „Romantic"
A d r e s a s: Kranto g. 24, 35173 Panevėžys
R e n g i n i o p r a d ž i a: 10.00 val.
R e n g i n i o t r u k m ė: apie 1,5 val.
O r g a n i z a t o r i u s: Nacionalinė teismų administracija
R e g i s t r a c i j a: www.teismai.lt/registracija.
Plačiau
Data 2013-07-11
  1 2 3 ... 86 87 88 89 90 ... 94 95 96  

Teisinė informacija

 

Alium silere quod voles, primus sile

(liet. k. jei nori, kad kitas nutiltų, pirmiau pats nutilk)