Adresas: Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 370 628 25123
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Luminor LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Renginių kalendorius
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Nuo
iki
Kategorijos
 
Rasta įrašų: 952
R e n g i n i o v i e t a: Mykolo Romerio universitetas, I-414 aud.
A d r e s a s: Ateities g. 20, Vilnius.
R e n g i n i o p r a d ž i a: 10.00 val.
R e g i s t r a c i j a: iki 2013 m. birželio 20 d. elektroniniu paštu btpi@mru.eu
R e n g i n i o t i p a s: mokslinė-praktinė konferencija
R e n g i n i o o r g a n i z a t o r i a i: Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas
Plačiau
Data 2013-06-28
R e n g i n y s: praktika Prancūzijoje („Stage International“)
T r u k m ė: šių metų spalio ir lapkričio mėnesiais
O r g a n i z a t o r i u s: Paryžiaus advokatūra
K u r s a i: École de Formation du Barreau
P r a k t i n i s d a r b a s: Paryžiaus advokatų kontoros
R e g i s t r u o t i s: iki 2013 m. birželio 27 d. (įskaitytinai) Vaida Genaitytė, el. p. v.genaityte@advoco.lt, tel. 8 5 272 8889, Sporto g. 12, Vilnius.
Plačiau
Data 2013-06-27
R e n g i n i o v i e t a: Teisingumo ministerija, Priesaikų salė.

A d r e s a s: Gedimino pr. 30, Vilnius

R e n g i n i o p r a d ž i a: 16.00 val.

R e n g i n i o o r g a n i z a t o r i a i: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

R e n g i n i o t i p a s: priesaikos ceremonija

R e n g i n y j e d a l y v a u s: Advokatų tarybos pirmininkas dr. Leonas Virginijus Papirtis
Data 2013-06-26
Paskelbtas konkursas Kauno VGTP
Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba skelbia advokatų, prireikus teiksiančių antrinę teisinę pagalbą administracinės, baudžiamosios bei civilinės teisės srityse Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje, konkursą. Pretendentų dokumentai priimami iki 2013-07-08, Kęstučio g. 21, Kaunas. Išsamesnė informacija telefonu (8 37) 42 84 04.
Plačiau
Data 2013-06-25 - 2013-07-08
L a i d o s p r a d ž i a: 9.10 val.
L a i d a: „Atviras pokalbis"
L a i d o s v e d ė j a s: Raigardas Musnickas
Ž i n i a s k l a i d o s p r i e m o n ė: „Žinių radijas"
L a i d o j e d a l y v a u s: Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininkas, Mykolo Romerio universiteto Civilinės justicijos instituto docentas dr. Leonas Virginijus PAPIRTIS;
Advokatų garbės teismo pirmininkas Mindaugas KUKAITIS;
Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas, prof. hab. dr. Ignas VĖGĖLĖ.

Kviečiame klausytis transliacijos internetu www.ziniur.lt.

L a i d a k a r t o j a m a: transliacijos dieną 15.05 val.
Plačiau
Data 2013-06-21
R e n g i n i o v i e t a: Lietuvos Respublikos Seimo Lietuvos Tarybos salė
A d r e s a s: I rūmai, Gedimino pr. 53, Vilnius
R e n g i n i o p r a d ž i a: 13.00 val.
R e g i s t r a c i j a: iki 2013 m. birželio 20 d. el. paštu: egle.urbonaite@lchr.lt, tel. 8 675 03340
O r g a n i z a t o r i a i: Lietuvos žmogaus teisių centras, Lietuvos Respublikos Seimo narė Dalia Kuodytė, JAV ambasada Vilniuje
R e n g i n i o t i p a s: Apskritojo stalo diskusija

Įėjimas per III-uosius Seimo rūmus. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Plačiau
Data 2013-06-21
Paskelbtas konkursas Panevėžio VGTP
Panevėžio VGTP paskelbė advokato, teiksiančio antrinę teisinę pagalbą prireikus administracinėse, baudžiamosiose ir civilinėse bylose, Panevėžio apygardos teismo veiklos teritorijoje konkursą. Pretendentų dokumentai priimami iki 2013-07-05 adresu: Klaipėdos g. 72, Panevėžys. Telefonas pasiteiravimui (8 45) 57 01 52.
Plačiau
Data 2013-06-21 - 2013-07-05
R e n g i n i o v i e t a: Lietuvos advokatūra
A d r e s a s: Sporto g. 12, Vilnius
R e n g i n i o p r a d ž i a: 13.00 val.
R e n g i n i o o r g a n i z a t o r i a i: Lietuvos advokatūros sekretorius Rytis Jokubauskas
R e n g i n i o t i p a s: egzaminas
A d v o k a t ų k v a l i f i k a c i n i o e g z a m i n o k o m i s i jos p i r m i n i n k a s: dr. Justinas Sigitas Pečkaitis, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius
Data 2013-06-19
R e n g i n i o v i e t a: Šiaulių arena (konferencijų salė IV a.)
A d r e s a s: J. Jablonskio g. 16, Šiauliai
R e n g i n i o p r a d ž i a: 11.15 val.
R e n g i n i o t r u k m ė: 4 akademinės valandos
R e g i s t r a c i j a: www.advoco.lt (Advokatams/ padėjėjams - Veiklos dosjė)
R e n g i n i o t i p a s: mokymai (seminaras)
S e m i n a r o k a i n a: advokatams ir advokatų padėjėjams - 30 lt., kitiems asmenims - 100 lt.
L e k t o r i u s: Advokatė Viktorija Čivilytė
Data 2013-06-19
R e n g i n i o v i e t a: Viešbutis Kaunas
A d r e s a s: Laisvės al. 79, Kaunas
R e n g i n i o p r a d ž i a: 10.00 val.
R e n g i n i o t r u k m ė: 4 akademinės valandos
R e g i s t r a c i j a: www.advoco.lt (Advokatams/ padėjėjams - Veiklos dosjė)
R e n g i n i o t i p a s: mokymai (seminaras)
S e m i n a r o k a i n a: advokatams ir advokatų padėjėjams - 30 lt., kitiems asmenims - 100 lt.
L e k t o r i u s: Advokatas Mindaugas Civilka
Data 2013-06-18
  1 2 3 ... 88 89 90 91 92 ... 94 95 96  

Teisinė informacija

 

Verba volant, scripta manent

(liet. k. žodžiai nuskrenda, raštas lieka)