Adresas: Tilto g. 17, 01101 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 4546
Tik žiniasklaidai: 370 628 25123
El. p.: la@advokatura.lt
Faks.: (8 5) 212 1859
Įmonės kodas: 300099149
Juridinių asmenų registras
Bankų sąskaitos (pasirinkite):
Luminor LT58 2140 0300 0339 8647
SEB LT87 7044 0600 0103 0612
Swedbank LT10 7300 0101 4063 3871
Renginių kalendorius
Versija spausdinimui

Apie advokatūrą

Renginių kalendorius

 

 

Nuo
iki
Kategorijos
 
Rasta įrašų: 952
R e n g i n i o v i e t a: Viešbutis Europa Royale Kaunas
A d r e s a s: Miško g. 11, Kaunas
R e n g i n i o p r a d ž i a: 13.00 val.
R e n g i n i o t r u k m ė: 4 akademinės valandos
R e g i s t r a c i j a: www.advoco.lt (Advokatams/ padėjėjams - Veiklos dosjė)
R e n g i n i o t i p a s: nemokami mokymai (seminaras)

Plačiau
Data 2013-06-06
R e n g i n i o v i e t a: Lietuvos advokatūros mokymų centras
A d r e s a s: Sporto g. 12, Vilnius
R e n g i n i o p r a d ž i a: 9.00 val.
R e n g i n i o t r u k m ė: 4 akademinės valandos
R e g i s t r a c i j a: www.advoco.lt (Advokatams/ padėjėjams - Veiklos dosjė)R e n g i n i o t i p a s: mokymai (seminaras)
S e m i n a r o k a i n a: advokatams ir advokatų padėjėjams - 30 lt., kitiems asmenims - 100 lt.
L e k t o r i u s: Dovydas Vitkauskas
Data 2013-06-06
L a i d o s p r a d ž i a: 9.10 val.
L a i d a: „Atviras pokalbis"
L a i d o s v e d ė j a s: Raigardas Musnickas
Ž i n i a s k l a i d o s p r i e m o n ė: „Žinių radijas"
L a i d o j e d a l y v a u s: Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininkas, Mykolo Romerio universiteto Civilinės justicijos instituto docentas dr. Leonas Virginijus PAPIRTIS;
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas, profesorius dr. Tomas DAVULIS;
Advokatų profesinės bendrijos „Meidus ir Juzukonis" advokatas, buvęs generalinio prokuroro pavaduotojas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso katedros profesorius dr. Andrius NEVERA;
Vilniaus apygardos teismo pirmininkas, Teisėjų tarybos narys Vytautas ZELIANKA.

Kviečiame klausytis transliacijos internetu www.ziniur.lt.

L a i d a k a r t o j a m a: transliacijos dieną 15.05 val.
Plačiau
Data 2013-06-05
R e n g i n i o  v i e t a: Lietuvos advokatūros mokymų centras
A d r e s a s: Sporto g. 12, Vilnius
R e n g i n i o  p r a d ž i a: 11.00 val.
R e n g i n i o  t r u k m ė: 4 akademinės valandos
R e g i s t r a c i j a  iki  2013-05-10: www.advoco.lt (Advokatams/ padėjėjams - Veiklos dosjė)R e n g i n i o  t i p a s: nemokami mokymai (seminaras)
 
Plačiau
Data 2013-06-04


R e n g i n i o v i e t a: Lietuvos advokatūros mokymų centrasA d r e s a s: Sporto g. 12, VilniusR e n g i n i o  p r a d ž i a: 9.00 val.R e n g i n i o  t r u k m ė: 4 akademinės valandosR e g i s t r a c i j a iki 2013-05-10: www.advoco.lt (Advokatams/ padėjėjams - Veiklos dosjė)R e n g i n i o t i p a s: nemokami mokymai (seminaras)
Plačiau
Data 2013-05-30

R e n g i n i o   v i e t a: Lietuvos advokatūra A d r e s a s: Sporto g. 12, Vilnius R e n g i n i o   p r a d ž i a: 13.00 val. R e n g i n i o   o r g a n i z a t o r i a i: Lietuvos advokatūros sekretorius Rytis Jokubauskas R e n g i n i o   t i p a s: egzaminas A d v o k a t ų   k v a l i f i k a c i n i o   e g z a m i n o   k o m i s i jos   p i r m i n i n k a s: dr. Justinas Sigitas Pečkaitis, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius
Plačiau
Data 2013-05-29
R e n g i n i o v i e t a: Seimo III rūmai, Europos informacijos biuras (Gedimino pr. 53, Vilnius)
R e n g i n i o p r a d ž i a: 13.00 val.
R e g i s t r a c i j a: elektroniniu paštu eib@lrs.lt, telefonu: (8 5) 239 6000
R e n g i n i o t i p a s: diskusija
R e n g i n i o o r g a n i z a t o r i u s: Seimo Žmogaus teisių komitetas ir Seimo Europos informacijos biuras
Plačiau
Data 2013-05-29
L a i d o s p r a d ž i a: 9.10 val.
L a i d a: „Atviras pokalbis"
L a i d o s v e d ė j a s: Raigardas Musnickas
Ž i n i a s k l a i d o s p r i e m o n ė: „Žinių radijas"
L a i d o j e d a l y v a u s: Lietuvos advokatūros ir Europos Tarybos HELP programos Priimtinumo kriterijų informacinė konsultantė, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros lektorė Jolanta SAMUOLYTĖ;
Lietuvos advokatūros ir Europos Tarybos HELP programos Priimtinumo kriterijų nuotolinių mokymų vadovė, advokatų kontoros LAWIN teisininkė Rimantė TAMULYTĖ;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovė EŽTT Elvyra BALTUTYTĖ.

Kviečiame klausytis transliacijos internetu www.ziniur.lt.

L a i d a k a r t o j a m a: transliacijos dieną 15.05 val.
Plačiau
Data 2013-05-29
R e n g i n i o v i e t a: Nacionalinė teismų administracija, Teisėjų tarybos salėA d r e s a s: L. Sapiegos g. 15, VilniusR e n g i n i o p r a d ž i a: 10.30 val.R e g i s t r a c i j a: iki 2013 m. gegužės 20 d. (pirmadienio) el. paštu: komunikacija@teismai.ltR e n g i n i o o r g a n i z a t o r i a i: Nacionalinė teismų administracija, Vilniaus universiteto Teisės fakultetas ir dienraštis „Lietuvos rytas"
R e n g i n i o t i p a s: apskritojo stalo diskusijaR e n g i n i o v e d ė j a s: Aurimas Perednis
D i s k u s i j o j e d a l y v a u j a: advokatas Albertas MILINIS (Milinis ir partneriai, advokatų kontora);
Advokatė Dina ADOMAVIČIŪTĖ, Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos prezidentė, advokatų kontora „Borenius";
advokatas Antanas DAMULIS, advokatų kontoros LEXPERT advokatas
Plačiau
Data 2013-05-27
R e n g i n i o v i e t a: Lietuvos advokatūra

A d r e s a s: Sporto g. 12, Vilnius

R e n g i n i o p r a d ž i a: 13.00 val.

R e n g i n i o o r g a n i z a t o r i a i: Lietuvos advokatūros referentė Miglė Verbutė

R e n g i n i o t i p a s: posėdis

A d v o k a t ų g a r b ė s t e i s m o p i r m i n i n k a s: Mindaugas Kukaitis
Data 2013-05-23
  1 2 3 ... 90 91 92 93 94 95 96  

Teisinė informacija

 

Non progredi est regredi

(liet. k. neiti priekin – lygu žengti atgal)