About us

Advokatūros šaknys siekia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) laikus. Toliau ji augo ir tvirtėjo po Abiejų Tautų Respublikos vėliava. Jos veiklą lydėjo lenkų ir iš dalies lotynų kalbos. Advokatų veiklą reglamentavusios Statutų normos ir teisminė praktika buvo taikomos ne tik etnografinės Lietuvos ribose, bet ir dabartinės Baltarusijos, Vakarų Ukrainos, Smolensko žemėse.
XIX a. Rusijoje įvykusios demokratinės reformos buvo akstinas advokatūrai atgauti, sustiprėti, o jos nariams aktyviai prisidėti prie Lietuvos valstybės atkūrimo. Lietuvai praradus valstybingumą, penkiasdešimt metų Lietuvos advokatūra vėl gyveno pagal svetimus standartus.


Kita informacija