2018 M.

Kai 1920 m. buvo išrinkta pirmoji Lietuvos prisiekusiųjų taryba, tuo metu Lietuvoje praktikavo vos 28 advokatai. Daugelis jų buvo aktyvūs visuomenės ir politikos veikėjai, formavę Nepriklausomos Lietuvos Valstybės pamatus. Šiuo metu Lietuvos advokatūrą jau jungia daugiau nei 2000 advokatų ir 1000 advokato padėjėjų. Skiriasi jų nuomonės, darbo stilius, pažiūros, tačiau vienija bendras siekis – ginti žmogaus teises ir laisves bei savo valstybę. Tai žmonės, kurie puoselėja profesines vertybes ir tęsia Advokatūros bendruomenės tradicijas, pradėtas kurti jau daugiau kaip prieš šimtmetį.

Nuotraukoje – 2018-ųjų metų Advokatūros šimtmečio renginio akimirka.