Administracija

Administracija

Lietuvos advokatūros administracija organizuoja, koordinuoja ir įgyvendina Lietuvos advokatūros organų priimtus sprendimus bei teikia paslaugas advokatams ir advokatų padėjėjams. Administracijai vadovauja Advokatų tarybos pirmininkas.

Lietuvos advokatūros administracija padeda įgyvendinti Lietuvos advokatūros pagrindines funkcijas:

  • koordinuoti advokatų veiklą (dokumentų, prašymų priėmimas, administravimas, bylų tvarkymas, archyvavimas, išrašų rengimas, advokatų kvalifikacijos tobulinimo veiklos vystymas, advokatų veiklos egzaminų  koordinavimas ir pan.)
  • atstovauti advokatų interesus valstybės institucijose, tarptautinėse ir užsienio valstybių organizacijose;
  • teikti išvadas dėl teisės aktų projektų, susijusių su asmens teisės į teisingą teismą įgyvendinimu.

Ignas Vėgėlė, Advokatų tarybos pirmininkas
El. paštas: ignas.vegele@advokatura.lt
Mindaugas Kukaitis, Advokatų tarybos pirmininko pavaduotojas
El. paštas: mindaugas.kukaitis@advokatura.lt
Paulius Griciūnas, Lietuvos advokatūros sekretorius
El. paštas: paulius.griciunas@advokatura.lt
Audinga Mielkutė-Jurgelevičienė, Teisės grupės vadovė, advokatė
El. paštas: audinga.mielkute-jurgeleviciene@advokatura.lt
Lina Sakalauskienė, Drausmės grupės vadovė, advokatė
El. paštas: lina.sakalauskiene@advokatura.lt
Sandra Zajančauskaitė, teisininkė
El. paštas: sandra.zajancauskaite@advokatura.lt
Milda Rinkevičiūtė, teisininkė
El. paštas: milda.rinkeviciute@advokatura.lt
Rimvydas Jankauskas, Biuro grupės vadovas
El. paštas: rimvydas.jankauskas@advokatura.lt
Jolita Motiejūnaitė, administratorė
El. paštas: jolita.motiejunaite@advokatura.lt
Margarita Bubulienė, administratorė
El. paštas: margarita.bubuliene@advokatura.lt