Advokatų tarybos pirmininkas

Pirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė

Advokatų tarybos pirmininkas
Išrinktas: 2014 m. gegužės 16 d., 2018 m. – antrai kadencijai.

„Stipri ir nepriklausoma Advokatūra, žmogų ir teisingumą ginantis advokatas laisvoje ir nepriklausomoje teisinėje valstybėje yra ir mūsų tikslas, ir mūsų pareiga.“
MetaiStudijos
1993-1998 m. Vienpakopės teisės studijos Vilniaus universitete (VU) 
2001 m. Vienerių metų ES teisės studijos Oksfordo universitete
2002 m. Apginta socialinių mokslų teisės krypties disertaciją ES įmonių mobilumo tema Mykolo Romerio universitete (MRU)
2006 m. suteiktas docento pedagoginis vardas Mykolo Romerio universitete (MRU)
2008 m.  Habilitacijos procedūra, Mykolo Romerio universitetas (MRU)

Mokslo straipsnių autorius (pagrindiniai)

2003 m.

LR įmonių teisės derinimas su Europos Bendrijos įmonių teise

2004 m.

Darbuotojų dalyvavimas įmonės valdyme ES teisėje

2005 m.

Įmonių steigimosi teisė Europos Teisingumo Teismo sprendimuose

2006 m.

Primary Establishment of Companies: Revising Case Law after Überseering

2007 m.

Draudimas apmokestinti vidaus mokesčiais pagal Europos Bendrijos Steigimo Sutarties 90-ąjį straipsnį

2007 m.

Nacionalinių teismų teisė ir pareiga kreiptis į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą

Mokslo straipsnių bendraautorius

 2005 m.

The Mobility of Companies in the EC

Monografijų autorius

2002 m.

Įmonėms taikytina teisė ir pirminis steigimasis Europos Bendrijos teisėje

2011 m.

Europos Sąjungos teisė. Vidaus rinkos laisvės, konkurencija ir teisės derinimas

Monografijų bendraautorius

2006 m.

Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir ES

2008 m.

Teisė besikeičiančioje Europoje, Liber amicorum Pranas Kūris

2009 m.

Advokatūros teisė

Vadovėlių ir metodinių priemonių bendraautorius

 2007 m.

Europos Sąjungos teisė. Steigimo sutartys ir svarbiausi vidaus rinkos teisės aktai

 2011 m. Aplinkosaugos teisė


Daugelio tarptautinių ir nacionalinių konferencijų pranešėjas, disertacijų komitetų narys ir oponentas, įvairių mokslo projektų vykdytojas, daugelio populiarių straipsnių autorius.

 

ES teisė; ES vidaus rinkos teisė; ES įmonių teisė; Europos Sąjungos Teisingumo Teismas; teisės derinimas, įmonių teisė, vartotojų teisių apsauga, konkurencijos teisė.

Metai

Patirtis

2017 m. iki šiol

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 6 metų laikotarpiui paskirtas Nuolatinio arbitražo teismo nariu (teismas nagrinėja tarptautinius ginčus)

2014 m. iki šiol

Advokatų tarybos pirmininkas

2010 m. iki šiol

Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros (šiuo metu – instituto) profesorius, Mykolo Romerio universitetas (MRU)

2006–2010 m.

Europos Sąjungos teisės katedros vedėjas, Mykolo Romerio universitetas (MRU)

Nuo 2004 m.

Docentas, Mykolo Romerio universitetas (MRU)

Nuo 2002 m. iki šiol

Privati advokato praktika

1997–2002 m.

Teisininkas, Tarptautinė audito kontora „KPMG Lietuva. Auditas, apskaita, konsultacijos“

1996–1997 m.

Advokatų kontora „Foresta“

1995–1996 m.

Lietuvos teisininkų draugija

Metai

Veikla

2015 m. iki šiol

Civilinio kodekso priežiūros komiteto narys prie Teisingumo ministerijos

2013 m. iki šiol

Notaro kvalifikacinio egzamino komisijos narys

2016 m. iki šiol

Lietuvos teisininkų draugijos vicepirmininkas

2013-2016 m.

Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas

2006-2015 m.

Lietuvos universitetų rektorių konferencijos Teisės komiteto pirmininkasAnkstesni advokatų tarybos pirmininkai