Komitetai

Komitetai – tai patariamosios Advokatų tarybos institucijos, sudaromos siekiant užtikrinti kokybiškus ir įvairiapusiškus problemų, kylančių Lietuvos advokatūros, advokatų ir advokatų padėjėjų veikloje, sprendimus bei didinti advokatų įsitraukimą į Lietuvos advokatūros veiklos garantijų stiprinimą.

Komitetų funkcijos:

  • pagal savo veiklos sritį analizuoti teisės aktų (susijusių su advokatų ir advokatų padėjėjų profesinės veiklos vykdymu) taikymo problemas;
  • atlikti teisės aktų pakeitimų stebėseną, rengti pasiūlymus dėl jų pakeitimo ir teikti juos Lietuvos advokatūrai;
  • įgyvendinti Advokatų tarybos pavestus veiklos tikslus.Administracinės teisės ir teisenos komitetas (ATT)

Sudarytas 2022 m. rugpjūčio mėnesį.

Specialioji paskirtis ir tikslas – stebėti, analizuoti Lietuvos Respublikos administracinės teisės ir teisenos teisės normas ir teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo.

Komitetą sudaro 9 nariai.

Narys

El. paštas

Jurita Repšienė, pirmininkė                             

jurita.repsiene@gmail.com

Daumantė Hinz hinzlex.lt@gmail.com
Faina Kukliansky fainakukliansky@gmail.com

Arūnas Marcinkevičius                                               

a.marcinkevicius@advo.lt

dr. Donatas Murauskas

donatas.murauskas@ellex.legal 

Mantas Pakamanis

mantas.pakamanis@prudence.lt

Jonas Sakalauskas                                               

jonas.sakalauskas@averus.lt

Kristina Udrienė                                      

udriene.kristina@gmail.com

Faustas Vrubliauskas                                                 

faustas.vr@gmail.com

Advokatų veiklos mokestinės aplinkos komitetas (AVMA)

Sudarytas 2022 m. rugpjūčio mėnesį.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – dalyvauti teisėkūros procese bei prisidėti sprendžiant advokatų bendruomenėje kylančias problemas, susijusias su mokesčių srities klausimais.

Komitetą sudaro 11 narių.

NarysEl. paštas
dr. Aistė Medelienė, pirmininkė aiste.medeliene@walless.com
prof. dr. Audrius Bitinas  audrius@bitinas.net
Evaldas Čerkesas evaldas.cerkesas@gmail.com
Dainius Daugirda  dainius.daugirda@noor.lt
Šarūnas Jazukevičius s.jazukevicius@aplawgroup.lt
Mantas Juozaitis  mantas.juozaitis@motieka.com
Andrius Paulauskas     andrius.paulauskas@ceocorp.net
Lukas Pultaražinskas lukas.pultarazinskas@trinitijurex.lt
Evaldas Rapolas evaldas.rapolas@magnussonlaw.com
dr. Ingrida Steponavičienė ingrida.steponaviciene@ilaw.legal
Gerda Skirbutienė gerda.skirbutiene@sorainen.com
Advokatų profesinės veiklos ateities komitetas (APVA)

Naujai suformuotas 2022 m. rugsėjo mėnesį.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – prisidėti prie naujų ar Europos Sąjungos ir jos struktūrinių fondų projektinės veiklos paieškos galimybių, kitų iniciatyvų, kurių pagalba būtų galima papildomai pritraukti finansinių šaltinių ar projektų Lietuvos advokatūroje, kurie būtų naudingi visai advokatų bendruomenei.

Komitetą sudaro 6 nariai.

NarysEl. paštas
Jurgita Judickienė, pirmininkė jurgita.judickiene@trinitijurex.lt
Lina Alksnienė palionyte.lina@gmail.com
dr. Eglė Matuizaitė egle.matuizaite@emlaw.lt
Marina Paplinska marina.paplinska@gmail.com
Jolanta Stonė jolanta.stoniene@ilaw.legal
Sigita Stukaitė sigita.stukaite@gmail.com
Rasa Valiukaitė  rasa.valiukaite@dmsp.lt
Arbitražo komitetas (AK)

Naujai suformuotas 2024 m. vasaro mėnesį.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – prisidėti prie arbitražo instituto plėtros Lietuvoje.

Komitetą sudaro 12 narių.

Narys

El. paštas

dr. Rimantas Simaitis, MCIArb, pirmininkas rimantas.simaitis@cobalt.legal
dr. Eglė Zemlytė, pirmininko pavaduotoja egle.zemlyte@mz.legal
Paulius Docka, FCIArb paulius.docka@primus.legal
Gediminas Dominas, FCIArb gediminas.dominas@walless.com
Rasa Kašinskaitė kasinskaite.rasa@gmail.com
dr. Tadas Varapnickas, MCIArb tadas.varapnickas@gmail.com
Giedrius Murauskas giedrius.murauskas@noor.lt
Evaldas Pocevičius, MCIArb evaldas.pocevicius@trinitijurex.lt
Ieva Rimavičienė ieva.rimaviciene@sorainen.com
Arūnas Šalkauskas salkauskasarunas@gmail.com
Albertas Šekštelo albertas.sekstelo@motieka.com
dr. Solveiga Vilčinskaitė solveiga.vilcinskaite@tgsbaltic.lt
Baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės komitetas (BBPT)

Sudarytas 2022 m. rugpjūčio mėnesį.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – dalyvauti teisėkūros procese, atlikti teisės aktų pakeitimų stebėseną, reaguoti į rengiamus teisės aktų projektus, jų pakeitimus, aktualius advokatų ir advokatų padėjėjų profesinėje veikloje bei baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės normų sistemoje. Didelį dėmesį skirti žmogaus teisių ir pagrindinių suvaržymų problemų nagrinėjimui.

Komitetą sudaro 11 narių.

NarysEl. paštas
dr. Linas Belevičius, pirmininkas linas.belevicius@leximum.lt
Darius Raulušaitis, pirmininko pavaduotojas darius.raulusaitis@sorainen.com
Ingrida Botyrienė inga.botyriene@vilniaus-advokatai.lt
Giedrius Danėlius                            giedrius.danelius@noor.lt
prof. dr. Romualdas Drakšas   romualdas.draksas@dmsp.lt
Artūras Gutauskas arturas@gutauskas.legal
Indrė Kupcikevičiūtė i.kupcikeviciute@gmail.com
Aloyzas Kruopys advokatas.kruopys@gmail.com
Liutauras Lukošius   liutauras.lukosius@gmail.com
prof. dr. Andrius Nevera  andrius.nevera@gmail.com
doc. dr. Andželika Vosyliūtė advokate@vosyliute.lt
Civilinės ir civilinio proceso teisės komitetas (CCPT)

Sudarytas 2022 m. rugpjūčio mėnesį.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – siekti užtikrinti kokybišką Lietuvos Respublikos privatinės teisės materialiųjų normų taikymo problemų, kylančių Lietuvos advokatūros veikloje, advokatų ir advokatų padėjėjų profesinėje veikloje, sprendimą, bei stebėti, analizuoti problemas, kylančias taikant civilinio proceso teisės normas advokatų ir advokatų padėjėjų veikloje. Teikti pasiūlymus dėl šių teisės normų tobulinimo.

Komitetą sudaro 11 narių.

NarysEl. paštas
dr. Laura Augytė-Kamarauskienė, pirmininkė l.kamarauskiene@glimstedt.lt
prof. dr. Virginijus Bitė, pirmininkės pavaduotojas virginijus.bite@adjuto.lt
dr. Viktorija Budreckienė   viktorija.budreckiene@gmail.com
Dainius Čičelis dainius@lawfice.lt
dr. Evelina Ivanauskienė evelina.ivanauskiene@gmail.com
dr. Vaidas Jurkevičius vaidas.jurkevicius@bsplegal.lt
prof. dr. Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė ikmichailoviene@gmail.com
Miroslav Nosevič miroslav.nosevic@ellex.legal
Rasa Grambaitė-Pusčienė rasa@grambaite.com
Artūras Vaišvila arturas.vaisvila@trinitijurex.lt
Vytautas Zelianka vytautas.zelianka@yahoo.com
Darbo teisės komitetas (DT)

Sudarytas 2022 m. rugpjūčio mėnesį.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – padėti formuoti Advokatų tarybos poziciją darbo teisės srityje, teikti siūlymus ir iniciatyvas dėl Lietuvos Respublikos darbo teisės normų tobulinimo. Stebėti ir vertinti darbo teisės srityje teikiamų teisės aktų projektus, inicijuoti LR darbo teisės kodekso papildymą. 

Komitetą sudaro 11 narių.

NarysEl. paštas
dr. Vilius Mačiulaitis, pirmininkas vilius.maciulaitis@ilawfirm.lt
Martynas Antanaitis martynas@antanaitis.eu
Rūta Didikė ruta.didike@hitus.legal
Evelina Kiznė evelina.kizne@pakenas.eu
Aistė Leščinskaitė aiste.lescinskaite@gmail.com
Laura Matjošaitytė laura@matjosaityte.lt
dr. Edvinas Meškys    Edvinas.meskys@gmail.com
Ieva Pileckė ieva.darande@jankauskas.eu
Jovita Valatkaitė jovita.valatkaite@cobalt.legal
Justas Vilys justas@vilys.lt
Rūta Žukaitė ruta.zukaite@lt.ey.com

Drausmės komitetas (DK)

Sudarytas 2022 m. rugpjūčio mėnesį, veiklą pradėjo 2022 m. rugsėjo mėnesį.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – atlikti išsamius tyrimus, išnagrinėjant pareiškėjų pateikiamus skundus dėl advokatų, advokatų padėjėjų profesinės veiklos, elgesio ir etikos galimų pažeidimų, išklausyti advokatus ir pareiškėjus ir surinktą medžiagą su rekomendacine išvada perduoti Advokatų tarybai.

Komitetą sudaro 10 narių.

NarysEl. paštas
Lina Sakalauskienė, pirmininkė lina.sakalauskiene@advokatura.lt
dr. Darius Butvilavičius darius.butvilavicius@constitus.lt
Mindaugas Dūda mindaugas.duda@marger.lt
Antanas Jonikaitis antanas@linklex.lt
Rasa Aurelija Kučinskaitė rasa.aurelija@gmail.com
dr. Gytis Kuncevičius g.kuncevicius@fortlegal.com
Indrė Panavaitė  i.panavaite@lexpartners.lt
Jūratė Radzevičienė jurate@radzeviciene.lt
Eduardas Zaleskis eduardas.zaleskis@zaleskislegal.lt
Virginija Žukienė  info@advokateskontora.lt
Informacinių technologijų komitetas (IT)

Sudarytas 2022 m. rugpjūčio mėnesį.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – integruoti informacinių technologijų sistemas ir kuo patogiau jas pritaikyti advokatų ir advokatų padėjėjų veiklos priemonėse (savitarnos svetainėje). Atlikti teisės aktų stebėseną, reaguojant į rengiamus teisės aktų projektus, teikti pasiūlymus jų gerinimui.

Komitetą sudaro 11 narių.

NarysEl. paštas
Linas Vilys, pirmininkas linas.vilys@avip.lt
Akvilė Bužinskaitė akvile.buzinskaite@gmail.com
Renata Rynkevičiūtė-Jančiauskienė  teisininke.renata@gmail.com
Paulius Galubickas paulius@galubickas.lt
Irmantas Kazanavičius irmantas@kazanavicius.lt
Aleksandras Kovalevskis aleksandras.kovalevskis@justicion.lt
Laimonas Markauskas laimonas.markauskas@njordlaw.lt
Gytis Mekionis gytis.mekionis@dmsp.lt
Aurelija Rutkauskaitė aurelija.rutkauskaite@trinitijurex.lt
Silvija Skrebytė silvija.skrebyte@gmail.com
dr. Justinas Usonis justinas.usonis@eversheds.lt
Intelektinės nuosavybės teisės komitetas (IN)

Sudarytas 2022 m. rugpjūčio mėnesį.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – prisidėti prie intelektinės nuosavybės teisės užtikrinimo bei sklandesnio šių teisių reguliavimo ir įgyvendinimo Lietuvoje.

Komitetą sudaro 9 nariai.

NarysEl. paštas
Giedrė Rimkūnaitė-Manke, pirmininkė Giedre@giedre.legal
Julija Beldeninovienė julija.beldeninoviene@cobalt.legal
dr. Andrius Juškys andrius.juskys@gmail.com
Asta Macijauskienė arusinskaite@hotmail.com
Justina Nikė J.Nike@aaalaw.eu
Gediminas Pranevičius gediminas.pranevicius@ipforma.lt
Rūta Pumputienė ruta.pumputiene@ellex.legal
Erikas Saukalas erikas.saukalas@metida.com
Vilija Viešūnaitė vilija.viesunaite@trinitijurex.lt

Konkurencijos teisės komitetas (KT)

Sudarytas 2022 m. rugpjūčio mėnesį.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – analizuoti konkurencijos teisės ir advokatų veiklos aktų taikymo problemas, teikti pasiūlymus dėl šių teisės aktų pakeitimų, atlikti konkurencijos teisės ir advokatų veiklos aktų pakeitimo stebėseną bei rengti pastabas dėl šių pakeitimų.

Komitetą sudaro 11 narių.

NarysEl. paštas
Rasa Zaščiurinskaitė, pirmininkė rasa.zasciurinskaite@cobalt.legal
dr. Lauras Butkevičius lauras.butkevicius@lt.ey.com
Henrikas Celencevičius henrikas@celencevicius.lt
Giedrė Dailidėnaitė giedre.dailidenaite@primus.legal
Lina Darulienė

lina.daruliene@ilaw.legal

dr. Zigmas Garalevičius zigmas@garalevicius.lt
Marius Juonys marius.juonys@ellex.lt
dr. Darius Miniotas darius.miniotas@walless.com
Vaidas Radvila vaidas.radvila@balciunasgrajauskas.lt
Henrikas Stelmokaitis henrikas.stelmokaitis@motieka.com
Monika Mališauskaitė-Vaupšienė monika.malisauskaite@sorainen.com
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos komitetas (PPP)

Sudarytas 2022 m. rugpjūčio mėnesį.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – padėti Advokatų tarybai tinkamai užtikrinti advokatų ir advokatų padėjėjų veiklą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos srityje bei teikti rekomendacijas, susijusias su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu.

Komitetą sudaro 11 narių.

NarysEl. paštas
Šarūnas Rameikis, pirmininkas sarunas.rameikis@gmail.com
Mindaugas Bliuvas mindaugas.bliuvas@cobalt.legal
Giedrė Subačiūtė-Dulinskienė subaciutegiedre@gmail.com
Violeta Kavaliauskaitė-Khalil violeta.kavaliauskaite@trinitijurex.lt
Teisutis Milickis t.milickis@gmail.com
Monika Misiūnienė monika.misiuniene@relegal.lt
Lina Taletavičiūtė-Misiūnienė lina.taletaviciute@averus.lt
dr. Kristina Saukalienė kristina.saukaliene@gmail.com
Edvinas Šatas edvinas@satas.legal
Donatas Šliora d.sliora@adon.legal
Vincentas Zabulis info@zabulislegal.com
Regionų komitetas (RK)

Sudarytas 2022 m. rugpjūčio mėnesį.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – bendradarbiavimas su Advokatų taryba, perteikiant jai naujienas, problemas, taip pat pagalba organizuojant seminarus regionuose, informuojant apie svarbius įvykius (jubiliejai, netektys) ir bendradarbiaujant su Advokatų taryba kitais klausimais numatytais Regionų komiteto darbo reglamente. 

Komitetą sudaro 10 narių.

NarysEl. paštas
Jelena Pališaitienė, pirmininkė info.jelena@gmail.com
doc. dr. Karolis Kaklys, pirmininkės pavaduotojas (Alytaus ir Vilniaus regionai) kaklys@gmail.com
Eglė Gecevičė (Utenos ir Ukmergės regionai) egle.gecevice@gmail.com
Ineta Kačenauskienė (Šiaulių regionas) ineta.kacenauskiene@gmail.com
Milda Laurinavičė (Tauragės regionas) milda.laurinavice@gmail.com
Gintaras Pukas (Marijampolės regionas) ginpukas@gmail.com
Olita Remeikė (Panevėžio regionas) olita.remeike@gmail.com
Raimondas Simonavičius (Klaipėdos regionas) raimondas.simonavicius@eadvokatai.lt
Diana Vaitkevičienė (Telšių ir Plungės regionai) advokate.diana@gmail.com
dr. Audronė Žemeckė (Kauno regionas) advokate@zemecke.eu
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos komitetas (VGTP)

Sudarytas 2022 m. rugpjūčio mėnesį.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – padėti Advokatų tarybai tinkamai atstovauti valstybės garantuojamąją teisinę pagalbą teikiančių advokatų interesams bei užtikrinti kokybiškus ir įvairiapusius problemų sprendimo būdus.

Komitetą sudaro 9 nariai.

NarysEl. paštas
Arūnas Kazlauskas, pirmininkas arunaskazlauskas.adv@gmail.com
Violeta Bazienė violeta.baziene@gmail.com
doc. dr. Gintautas Danišauskas danigint2@gmail.com
dr. Edgaras Dereškevičius edgaras.dereskevicius@constat.lt
dr. Donatas Lengvinas advokatas.lengvinas@gmail.com
Ingrida Maldeikienė i.maldeikiene@vgtpt.lt
Mindaugas Paukštė info@advokat.lt
Birutė Strimaitytė strimaityte@advokatucentras.lt
Leonora Vasiliauskienė

leonorashifris@gmail.com