Komitetai

Komitetai – tai patariamosios Advokatų tarybos institucijos, sudaromos siekiant užtikrinti kokybiškus ir įvairiapusiškus problemų, kylančių Lietuvos advokatūros, advokatų ir advokatų padėjėjų veikloje, sprendimus bei didinti advokatų įsitraukimą į Lietuvos advokatūros veiklos garantijų stiprinimą.

Komitetų funkcijos:

  • pagal savo veiklos sritį analizuoti teisės aktų (susijusių su advokatų ir advokatų padėjėjų profesinės veiklos vykdymu) taikymo problemas;
  • atlikti teisės aktų pakeitimų stebėseną, rengti pasiūlymus dėl jų pakeitimo ir teikti juos Lietuvos advokatūrai;
  • įgyvendinti Advokatų tarybos pavestus veiklos tikslus.Administracinės teisės ir teisenos komitetas (ATT)

Sudarytas 2018 m. pabaigoje, veiklą pradėjo nuo 2019 m.

Specialioji paskirtis ir tikslas – stebėti, analizuoti Lietuvos Respublikos administracinės teisės ir teisenos teisės normas ir teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo.

Komitetą sudaro 7 nariai.

Narys

El. paštas

Jonas Sakalauskas, pirmininkas                                 

j.sakalauskas@AAALaw.eu

Andrius Juškys andrius.juskys@gmail.com 

Arūnas Marcinkevičius                                               

a.marcinkevicius@advo.lt

Vaidas Rakauskas                                                        

v.rakauskas@aaalaw.eu

Jurita Repšienė                                                            

jurita.repsiene@gmail.com

Ramūnas Vanagas                                                      

advokatas.vanagas@gmail.com

Faustas Vrubliauskas                                                 

faustas.vr@gmail.com

Advokatų veiklos mokestinės aplinkos komitetas (AVMA)

Sudarytas 2017 m. pabaigoje, veiklą pradėjo nuo 2018 m.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – dalyvauti teisėkūros procese bei prisidėti sprendžiant advokatų bendruomenėje kylančias problemas, susijusias su mokesčių srities klausimais.

Komitetą sudaro 11 narių.

NarysEl. paštas
dr. Aistė Medelienė, pirmininkė aiste.medeliene@walless.com
Evaldas Rapolas, pirmininkės pavaduotojas    evaldas.rapolas@magnussonlaw.com
Giedrė Dailidėnaitė    giedredai@gmail.com
Dainius Daugirda  d.daugirda@wint.lt
Edvardas Gasperskij e.gasperskij@glimstedt.lt
Mantas Juozaitis  mantas.juozaitis@motieka.com
dr. Algirdas Miškinis     algirdas.miskinis@3law.eu
Andrius Paulauskas     andrius.paulauskas@ceocorp.net
Juozas Rėksnys  juozas.reksnys@advoco.info
Ingrida Steponavičienė ingrida.steponaviciene@ilawfirm.lt
Robertas Degesys robertas.degesys@tgsbaltic.com
Baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės komitetas (BBPT)

Sudarytas 2018 m. birželį, veiklą pradėjo nuo 2018 m. rugsėjo.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – dalyvauti teisėkūros procese, atlikti teisės aktų pakeitimų stebėseną, reaguoti į rengiamus teisės aktų projektus, jų pakeitimus, aktualius advokatų ir advokatų padėjėjų profesinėje veikloje bei baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės normų sistemoje. Didelį dėmesį skirti žmogaus teisių ir pagrindinių suvaržymų problemų nagrinėjimui.

Komitetą sudaro 10 narių.

NarysEl. paštas
Giedrius Danėlius, pirmininkas                                 g.danelius@wint.lt
Ingrida Botyrienė inga.botyriene@vilniaus-advokatai.lt
prof. dr. Romualdas Drakšas   romualdas.draksas@dmsp.lt
dr. Linas Belevičius linas.belevicius@advix.lt
Darius Raulušaitis   darius.raulusaitis@sorainen.com
Liutauras Lukošius   liutauras.lukosius@gmail.com
dr. Andrius Nevera  andrius.nevera@gmail.com
Rolandas Tilindis rolandas.tilindis@riddvilnius.lt
Valdas Grendelis  grendelis.v@gmail.com
Artūras Gutauskas arturas.gutauskas@yahoo.com
Civilinės teisės komitetas (CT)

Sudarytas ir veiklą pradėjo nuo 2018 m.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – siekti užtikrinti kokybišką Lietuvos Respublikos privatinės teisės materialiųjų normų taikymo problemų, kylančių Lietuvos advokatūros veikloje, advokatų ir advokatų padėjėjų profesinėje veikloje, sprendimą.

Komitetą sudaro 13 narių.

NarysEl. paštas
dr. Virginijus Bitė, pirmininkas  virginijus.bite@adjuto.lt
dr. Viktorija Budreckienė   viktorija.budreckiene@gmail.com
Edmundas Budvytis  edmundas@abcpartners.lt
dr. Darius Butvilavičius advokatas.butvilavicius@gmail.com
dr. Evelina Ivanauskienė evelina.ivanauskiene@gmail.com
Antanas Jonikaitis   antanas@linklex.lt
Vaidas Jurkevičius vaidas.jurkevicius@bsplegal.lt
Algirdas Matkevičius   a.matkevicius@amplegal.lt
dr. Eglė Matuizaitė  egle.matuizaite@emlaw.lt
Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė ikmichailoviene@gmail.com
Jonė Smilgevičiūtė  Jone.Smilgeviciute@foresta.lt
Jūratė Šidlauskienė ju.sidlauskiene@gmail.com
Aušra Veselovaitė   a.veselovaite@gmail.com
Civilinio proceso teisės komitetas (CPT)

Sudarytas ir veiklą pradėjo nuo 2018 m.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – stebėti, analizuoti problemas, kylančias taikant civilinio proceso teisės normas advokatų ir advokatų padėjėjų veikloje. Teikti pasiūlymus dėl šių teisės normų tobulinimo.

Komitetą sudaro 13 narių.

NarysEl. paštas
dr. Laura Augytė Kamarauskienė, pirmininkė  l.kamarauskiene@glimstedt.lt 
Rasa Grambaitė-Pusčienė, pavaduotoja                                   rasa.pusciene@bnt.eu
Laura Altun                                                                                     l.altun@aplawgroup.lt
Dainius Čičelis                                                                             dainius.cicelis@adclegal.lt
Justinas Jarusevičius                                                                      justinas.jarusevicius@motieka.com
Laurynas Kasiulynas                                                                       l.kasiulynas@gmail.com
dr. Virginija Kondratienė                                                                     virginija.atp@gmail.com
Ingrida Krolienė (narė iki 2022-03-04)                                   ingrida.kroliene@sjk.lt
Mantas Pakamanis m.pakamanis@gmail.com
Algirdas Tomas Parulis                                                                   algirdas.parulis@gmail.com
Kristina Saukalienė                                                                          kristina.saukaliene@gmail.com
Žilvinas Stašaitis                                                                         zilvinas@stasaitis.lt
Artūras Vaišvila arturas.vaisvila@trinitijurex.lt
Drausmės komitetas (DK)

Sudarytas ir veiklą pradėjo nuo 2012 m.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – atlikti išsamius tyrimus, išnagrinėjant pareiškėjų pateikiamus skundus dėl advokatų, advokatų padėjėjų profesinės veiklos, elgesio ir etikos galimų pažeidimų, išklausyti advokatus ir pareiškėjus ir surinktą medžiagą su rekomendacine išvada perduoti Advokatų tarybai.

Komitetą sudaro 12 narių.

NarysEl. paštas
Mindaugas Kukaitis, pirmininkas mindaugas@kukaitis.lt
Rasa Aurelija Kučinskaitė            rasa.aurelija@gmail.com
Indrė Panavaitė  i.panavaite@lexpartners.lt
Artūras Cibulskas    a.cibulskas@infolex.lt
Zenonas Naus     zenonas@naus.lt
Virginija Žukienė  info@advokateskontora.lt
Vilma Eigirdienė v.eigirdiene@gmail.com
Jūratė Radzevičienė jurate@radzeviciene.lt
Mindaugas Dūda      mindaugas.duda@marger.lt
dr. Gytis Kuncevičius    g.kuncevicius@fortlegal.com
Eduardas Zaleskis eduardas.zaleskis@zaleskislegal.lt
Ingrida Krolienė (narė iki 2022-03-04)  ingrida.kroliene@pkpadvice.lt
Darbo teisės komitetas (DT)

Sudarytas ir veiklą pradėjo nuo 2018 m.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – padėti formuoti Advokatų tarybos poziciją darbo teisės srityje, teikti siūlymus ir iniciatyvas dėl Lietuvos Respublikos darbo teisės normų tobulinimo. Stebėti ir vertinti darbo teisės srityje teikiamų teisės aktų projektus, inicijuoti LR darbo teisės kodekso papildymą. 

Komitetą sudaro 9 nariai.

NarysEl. paštas
Justas Vilys, pirmininkas justas@vilys.lt
Ieva Darandė  ieva.darande@jankauskas.eu
Jurgita Judickienė   j.judickiene@jurex.lt
dr. Vilius Mačiulaitis vilius.maciulaitis@ilawfirm.lt
dr. Edvinas Meškys    Edvinas.meskys@gmail.com
dr. Dalia Foigt-Norvaišienė  dalia.foigt@cobalt.legal
Vaidas Paulauskas    vaidas.paulauskas@bgmlaw.lt
Martynas Antanaitis  Martynas@antanaitis.eu
Rūta Didikė ruta.didike@hitus.legal
Informacinių technologijų komitetas (IT)

Sudarytas ir veiklą pradėjo nuo 2018 m.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – integruoti informacinių technologijų sistemas ir kuo patogiau jas pritaikyti advokatų ir advokatų padėjėjų veiklos priemonėse (savitarnos svetainėje). Atlikti teisės aktų stebėseną, reaguojant į rengiamus teisės aktų projektus, teikti pasiūlymus jų gerinimui.

Komitetą sudaro 8 nariai.

NarysEl. paštas
Monika Misiūnienė, pirmininkė monika.misiuniene@relegal.lt
dr. Tomas Bagdanskis tomas.bagdanskis@ilawfirm.lt
Stasys Drazdauskas  stasys.drazdauskas@sorainen.com
Vilius Karolis vilius.karolis@vkkontora.lt
Gytis Mekionis gytis.mekionis@dmsp.lt
Algirdas Tomas Parulis   algirdas.parulis@gmail.com
Rimantas Simaitis rimantas.simaitis@cobalt.legal
dr. Justinas Usonis advokatas@usonis.lt
Intelektinės nuosavybės teisės komitetas (IN)

Sudarytas ir veiklą pradėjo nuo 2020 m.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – prisidėti prie intelektinės nuosavybės teisės užtikrinimo bei sklandesnio šių teisių reguliavimo ir įgyvendinimo Lietuvoje.

Komitetą sudaro 11 narių.

NarysEl. paštas
Andrius Iškauskas, pirmininkas a.iskauskas@wint.lt
Rasa Valiukaitė rasa.valiukaite@dmsp.lt
Tomas Jakubauskas tomas.jakubauskas@eversheds.lt
Giedrė Rimkūnaitė – Manke g.rimkunaite@glimstedt.lt
Asta Macijauskienė arusinskaite@hotmail.com
Vilija Viešūnaitė vilija.viesunaite@triniti.lt
Erikas Saukalas erikas.saukalas@medita.lt
Justina Nikė J.Nike@aaalaw.eu
Gediminas Pranevičius gediminas.pranevicius@ipforma.lt
Rūta Pumputienė ruta.pumputiene@arpk.lt
Julija Beldeninovienė julija.beldeninoviene@cobalt.le

Konkurencijos teisės komitetas (KT)

Sudarytas ir veiklą pradėjo nuo 2019 m.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – analizuoti konkurencijos teisės ir advokatų veiklos aktų taikymo problemas, teikti pasiūlymus dėl šių teisės aktų pakeitimų, atlikti konkurencijos teisės ir advokatų veiklos aktų pakeitimo stebėseną bei rengti pastabas dėl šių pakeitimų.

Komitetą sudaro 12 narių.

NarysEl. paštas
Henrikas Celencevičius, pirmininkas henrikas@celencevicius.lt
dr. Lauras Butkevičius lauras.butkevicius@tgsbaltic.com
Giedrė Dailidėnaitė giedredai@gmail.com
Lina Darulienė lina.daruliene@magnussonlaw.com
dr. Zigmas Garalevičius zigmas@garalevicius.lt
Marius Juonys marius.juonys@ellex.lt
Sofia Khatsernova sofia.khatsernova@gmail.com
prof. dr. Raimundas Moisejevas raimundas.moisejevas@hansalaw.lt
Vaidas Radvila vaidas.radvila@balciunasgrajauskas.lt
prof. habil. dr. Vilenas Vadapalas v.vadapalas@eurolex.lt
Rasa Zaščiurinskaitė Rasa.Zasciurinskaite@cobalt.legal
Monika Mališauskaitė monika.malisauskaite@sorainen.com
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos komitetas (PPP)

Sudarytas ir veiklą pradėjo 2021 m. kovo 29 d.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – padėti Advokatų tarybai tinkamai užtikrinti advokatų ir advokatų padėjėjų veiklą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos srityje bei teikti rekomendacijas, susijusias su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu.

Komitetą sudaro 7 nariai.

NarysEl. paštas
Šarūnas Rameikis, pirmininkas sarunas.rameikis@gmail.com
Igneta Kontutienė igneta.kontutiene@trinitijurex.lt
Teisutis Milickis t.milickis@gmail.com
Monika Misiūnienė monika.misiuniene@relegal.lt
Edvinas Šatas edvinas@satas.legal
Donatas Šliora d.sliora@adon.legal
Lina Taletavičiūtė-Misiūnienė lina.taletaviciute@averus.lt
Regionų komitetas (RK)

Sudarytas ir veiklą pradėjo nuo 2019 m.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – bendradarbiavimas su Advokatų taryba, perteikiant jai naujienas, problemas, taip pat pagalba organizuojant seminarus regionuose, informuojant apie svarbius įvykius (jubiliejai, netektys) ir bendradarbiaujant su Advokatų taryba kitais klausimais numatytais Regionų komiteto darbo reglamente. 

Komitetą sudaro 12 narių.

NarysEl. paštas
Vytautas Kucevičius, pirmininkas vytaskucevicius@gmail.com
Vida Šeikienė, pirmininko pavaduotoja vida.seikiene@gmail.com
Raimondas Simonavičius, pirmininko pavaduotojas raimondas.simonavicius@eadvokatai.lt
Vytautas Klimavičius vytautas@klimavicius.eu
Edmundas Budvytis edmundas@abcpartners.lt
Jonas Nekrašius nekrasiusj@gmail.com
Piotras Orlovas advokatas.orlovas@tvk.lt
Jelena Pališaitienė info.jelena@gmail.com
Gintaras Pukas ginpukas@gmail.com
Jurita Repšienė jurita.repsiene@gmail.com
Ineta Kačenauskienė ineta.kacenauskiene@gmail.com
Audronė Žemeckė advokate@zemecke.eu
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos komitetas (VGTP)

Sudarytas ir veiklą pradėjo 2018 m. rugpjūčio 27 d.

Specialioji paskirtis ir veiklos tikslas – padėti Advokatų tarybai tinkamai atstovauti valstybės garantuojamąją teisinę pagalbą teikiančių advokatų interesams bei užtikrinti kokybiškus ir įvairiapusius problemų sprendimo būdus.

Komitetą sudaro 11 narių.

NarysEl. paštas
dr. Edgaras Dereškevičius, pirmininkas edgaras.dereskevicius@constat.lt
Violeta Bazienė violeta.baziene@gmail.com
Artūras Cibulskas a.cibulskas@infolex.lt
Gintautas Danišauskas danigint@mruni.eu
Donatas Lengvinas advokatas.lengvinas@gmail.com
Ingrida Maldeikienė i.maldeikiene@vgtpt.lt
dr. Remigijus Merkevičius remigijus.merkevicius@mjp.lt
Mindaugas Paukštė info@advokat.lt
Pavelas Ravluševičius pr@juremax.lt
Diana Vaitkevičienė advokate.diana@gmail.com
Leonora Vasiliauskienė

leonorashifris@gmail.com