Dokumentų atmintinė

Dokumentų atmintinė – tai elektroninė interaktyvi dokumentų, teikiamų Advokatų tarybai, atmintinė. Joje patogiai pateikiama visa reikalinga informacija, nuorodos į aktualias aprašų redakcijas, patvirtintos prašymų formos, skirtos advokatams ir advokatų padėjėjams kreipiantis į Advokatų tarybą.

Atmintinėje rasite:

prašymų formas: jų šablonai pateikiami drauge su paaiškinimais apie tai, kokie turi būti pridedami dokumentai su Jūsų siunčiamu prašymu.

formatų pasirinkimą: visus prašymų šablonus galite atsisiųsti PDF ir Word formatu – juos rasite kiekvienoje skiltyje. Svarbu: atsisiųstą Word ir PDF formato prašymą galite pildyti iš karto.

patogią navigacijos funkciją: naudodamiesi Atmintine galėsite patogiai iš turinio pereiti į reikalingą skiltį ir grįžti atgal į turinį arba į prieš tai buvusią ar kitą norimą skiltį.

• patogią informacijos išsaugojimo funkciją: kiekvienoje skiltyje numatoma galimybė atsiųsti Advokatų tarybos patvirtintus dokumentus, kurie yra aktualūs kasdieninėje advokatų bei advokatų padėjėjų profesinėje veikloje.

Svarbūs dokumentai/Atmintinė:


Teikiamų dokumentų Advokatų tarybai atmintinė bei savivaldos teisės aktų sąvadas
Skundų nagrinėjimo atmintinė
DĖL ATLEIDIMO NUO ĮMOKOS AR JOS SUMAŽINIMO IR/AR ADVOKATO (-ĖS) VEIKLOS LAIKINO SUSTABDYMO PRAŠYMO FORMA
DĖL ATLEIDIMO NUO ĮMOKOS AR JOS SUMAŽINIMO IR/AR ADVOKATO PADĖJĖJO (-OS) VEIKLOS LAIKINO SUSTABDYMO PRAŠYMO FORMA