Filmai

FILMAI

1918 m. Lietuvos valstybei buvo lūžio metai. Vasario 16-ąją Lietuvos taryba paskelbė, kad atstato nepriklausomą ir demokratinę Lietuvos valstybę, o gruodžio 3 dieną  Lietuvos Vyriausybė iš vokiečių okupacinės valdžios įgaliotinių pradėjo perimti teismus. Tuo pačiu metu realiai pradėjo funkcionuoti Lietuvos teismų ir Lietuvos advokatūros sistema.

Visuose Valstybės kūrimosi istoriniuose momentuose neapsieita be asmenybių, lyderių, tarp kurių būta ir gerai žinomų teisininkų, advokatų.

Lietuvos advokatūra, saugodama istorinį atmintį bei minėdama savo 95, 100 ir 105 m. jubiliejines sukaktis, pati iniciavo ne vieno filmo kūrybinį procesą, norėdama papasakoti ateities kartoms apie teisę, teisinius valstybės kūrimosi pamatus, kurie neapsiėjo ne tik be teisės žinovų, bet ir be advokatų pagalbos. Advokatų pagrindinė misija visada buvo žmogaus teisės ir žmogaus teisių gynyba. Advokatai pasižymėjo drąsa, o pagrindiniu jų vykdomos profesinės misijos kompasu visada buvo vertybės, teisė, teisės viršenybė, pagalba žmogui.

Pastarosios vertybės išliko iki šių dienų, kuriomis vadovaujasi kiekvienas advokatas ir kiekvienas advokatų padėjėjas.

 

Lietuvos advokatūros iniciatyva gimę filmai:

Filmas „Laisvės advokatai“

Lietuvos Advokatūros kūrimosi pradžioje teisininko, advokato kelias buvo nelengvas. Advokatams teko patiems padėti tvirtus pamatus teisinei ir Nepriklausomai Lietuvos Valstybei. Tad ne nuostabu, kad to laikmečio advokatai buvo aktyvūs ne tik žmogaus teisių gynėjai, visuomenės, bet ir politikos veikėjai. Advokatai itin aktyviai dalyvavo valstybės valdyme. Ne veltui to laikmečio advokatai šiandien dar vadinami „laisvės advokatais“. Tuo pačiu pavadinimu yra sukurtas filmas apie žymiausių advokatų indėlį į laisvę, žmogaus teisių gynimą, advokatūros pamatus. Filmą galima pasižiūrėti, pasirinkus šią aktyvią nuorodą.

 

Filmas „Teisingumo šaukliai. Advokatai“

„Sąžiningai ginti kiekvieno savo kliento teises ir interesus, laikytis jo nurodymų, elgtis mandagiai ir atsakingai, tiksliai ir tolerantiškai, taikyti įstatymus, prireikus nemokamai ginti neturtinguosius, našles ir našlaičius“, – būtent tokios advokato pareigos buvo nustatytos ir įtvirtintos antrajame Lietuvos Statute dar 1566 m. 

Filmas, pasakojantis apie spalvingą ir istoriškai įdomią Lietuvos advokatūros istoriją, jau šimtmečius gyvuojančius advokato profesijos principus, tradicijas, advokato veiklos vertybinius pagrindus. Būtent šiame filme atskleidžiamos pagrindinės advokato, kaip pagrindinio žmogaus teisių gynėjo, vertybės.

Plačiau apie tai galima pasižiūrėti, pasirinkus šią aktyvią nuorodą.