Žurnalas

Lietuvos visuomenei ir žmonėms bene kasdien tenka susidurti su žmogaus teisių ir laisvių apsauga susijusiais iššūkiais. Todėl nuo 2020 metų Lietuvos advokatūros, bendradarbiaujant su „IQ“ žurnalu, pradėjo leisti žurnalas „Advokatas“. Tikslas buvo atgaivinti tradiciją viešai ir argumentuotai kalbėti ir diskutuoti apie žmogaus teisių ir laisvių apsaugos iššūkius, galimas grėsmes teisės viršenybei ir teisinės valstybės principui, demokratijai, asmenų lygybei prieš įstatymą, taip pat gvildenti nepatogias, tačiau kiekvienam mūsų visuomenės nariui itin aktualias ir neretai realių pokyčių reikalaujančias temas.

Kartu žurnalas „Advokatas“ – priemonė, leidžianti informuoti bei šviesti visuomenę apie Lietuvos advokatūros veiklą, jai priskirtas funkcijas, aktualius ir svarbius sprendimus, advokato profesinės veiklos garantijoms tenkančius iššūkius bei nerimą keliančius klausimus, siekiant užtikrinti žmogaus teises ir laisves.

Žurnalas „Advokatas“ – Lietuvos advokatūros bendruomenės kultūros dalis, siekianti įtraukti ne tik įdomiu turiniu, bet ir skatinti diskutuoti, supažindinti su kitų valstybių Advokatūrų veikla, kadangi visa tai, kas vyksta, kaip keičiasi – neabejotinai turi įtakos visų mūsų ateičiai.

ADVOKATAS, 2020, Nr. 1

ADVOKATAS, 2020, Nr. 2

ADVOKATAS, 2021, Nr. 3

ADVOKATAS, 2022, Nr. 4 

ADVOKATAS, 2023, Nr. 5