Skundų dėl advokatų veiklos ar profesinės etikos pažeidimų nagrinėjimo tvarkos atmintinė

  • Titulinis
  • Skundų dėl advokatų veiklos ar profesinės etikos pažeidimų nagrinėjimo tvarkos atmintinė

Advokato profesinė veikla priskiriama prie sričių, turinčių ypatingą svarbą visuomenei, todėl asmenims, užsiimantiems advokato profesine veikla, yra taikomi aukšti profesinės etikos ir elgesio standartai, kurie privalo užtikrinti nepriekaištingą advokato reputaciją.

Demokratinėje teisinėje valstybėje Lietuvos advokatūra yra svarbi valstybės teisingumo sistemos grandis ir teisės stabilumo garantas, todėl geras advokato vardas ir profesinis prestižas yra neatsiejama advokato veiklai keliamų reikalavimų dalis. Advokato profesinei etikai keliamų reikalavimų laikymasis yra svarbus visuomenės pasitikėjimui šios profesijos atstovais, teisės ginamų vertybių apsaugai, pagarbos advokato vardui išlaikymui. Tačiau, nors advokato elgesiui yra taikomi specifiniai reikalavimai, advokatui gali būti iškelta drausmės byla tik ištyrus visas reikšmingas aplinkybes ir tik esant įrodymais pagrįstam įsitikinimui, jog asmuo savo veiksmais ar poelgiais galimai nusižengė advokato profesinei etikos ar įstatymų keliamiems reikalavimams.

Skundus dėl advokato veiklos ir (ar) profesinės etikos galimo pažeidimo pateikti turi teisę kiekvienas suinteresuotas asmuo. Priklausomai nuo skunduose pateikiamų aplinkybių advokatui iškeliama arba neiškeliama drausmės byla, o ją iškėlus galutinį sprendimą priima Advokatų garbės teismas.

Kiekvieno skundo nagrinėjimas apima kelis etapus: skundo pateikimą, skundo (ne)priėmimą, advokato paaiškinimą, Drausmės komiteto tyrimą ir posėdį, kuriame išklausomi pareiškėjai ir advokatai, Advokatų tarybos posėdį ir sprendimą, ir, jei advokatui iškeliama drausmės byla – Advokatų garbės teismo posėdį ir sprendimo paskelbimą.

Jūsų patogumui Lietuvos advokatūra pristato atmintinę, kurioje pateikiama išsami informacija apie minėtus skundų nagrinėjimo etapus, jų tvarką, trukmę bei laiko rodyklę.

Atmintinė parengta remiantis šiuo metu aktualia LR Advokatūros įstatymo, Lietuvos advokatų etikos kodekso, Advokatų drausmės bylų nagrinėjimo tvarkos aprašo, Skundų priėmimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo redakcija (juos taip pat galite peržiūrėti per aktyviąją nuorodą).


Skundų dėl advokatų veiklos ar profesinės etikos pažeidimų nagrinėjimo tvarkos atmintinė