Naujienos

Advokatūra: Apeliacinio teismo pranešime dėl prokuroro Rimo Juodžio atžvilgiu priimto Advokatų tarybos sprendimo buvo nepilnai atskleisti esminiai Advokatų tarybos sprendimo motyvai

2023 06 01

Šią savaitę Lietuvos Apeliacinis teismas išplatino viešą pranešimą spaudai dėl sprendimo civilinėje byloje, kurioje prokuroras Rimas Juodis skundė Advokatų tarybos sprendimą atsisakyti pripažinti jį advokatu.  Lietuvos advokatūra atkreipia dėmesį, kad Apeliacinio teismo pranešimas spaudai nebuvo išsamus ir gali suklaidinti visuomenę dėl Advokatų tarybos pozicijos prokuroro atžvilgiu. Prokuroro Rimo Juodžio prašymas tapti advokatu Advokatų tarybos sprendimu buvo netenkintas, Advokatų tarybai objektyviais argumentais siekiant išvengti situacijos vertinimo iki teismo sprendimo baudžiamojoje byloje, kurioje šis prokuroras palaiko valstybinį kaltinimą prieš 3 advokatus.

Kiekvienas siekiantis tapti advokatu ir kiekvienas advokatas, vykdydamas savo profesinę veiklą, turi ne tik suvokti, bet ir laikytis Europos teisėje galiojančių privalomų advokato profesinės veiklos principų, kuriais užtikrinama žmogaus teisių apsauga, tokių kaip lojalumas savo klientui, kliento paslapties neatskleidimas, imperatyvus draudimas trukdyti ar apsunktini kitam asmeniui teisę įgyvendinti savo teises, laikytis advokato profesinės garbės, sąžiningumo ir kitomis visuotinai priimtinomis moralės normomis, kurios nekenktų tiek advokato ir advokato profesijos vardui, tiek žmogaus teisių gynimui.

Advokatų tarybai, svarstant prokuroro Rimo Juodžio prašymą tapti advokatu, kilo abejonių, ar kandidatas į advokatus supranta, kokie yra keliami reikalavimai tiek advokatams, tiek ir kandidatams į advokatus, tiek žmogaus teisių gynimui.  Advokatų tarybos nuomone, advokatai, vykdydami savo profesinę veiklą – žmogaus teisių gynimą, negali būti persekiojami nepagrįstai už profesinių pareigų vykdymą, nes tai gali riboti ginamojo asmens teises.

„Negalėdami vertinti prokuroro procesinių sprendimų, nes tai padarys teismas, Advokatų taryba sprendime konstatavo, jog Advokatūros įstatymas nenumato Advokatų tarybai teisės sustabdyti asmens prašymo pripažinti advokatu nagrinėjimą iki bus išnagrinėta byla teisme, todėl prašymą pripažinti advokatu netenkino bei išaiškino pareiškėjui, kad jis turi teisę pakartotinai kreiptis į Advokatų tarybą, pateikdamas įsiteisėjusį nuosprendį, priimtą Vilniaus apygardos teismo baudžiamojoje byloje.  Advokatų taryba sprendime pažymėjo, jog kitu atveju veiktumėme interesų konflikto situacijoje, vertindami dar teisme nepasibaigusios bylos aplinkybes“, - teigė Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis.

Apeliacinės instancijos teismas buvo kitokios nuomonės nei Advokatų taryba. Savo sprendimu panaikino Advokatų tarybos sprendimą, motyvuojant tuo, jog nesant nustatytų objektyvių įrodymų, jog prokuroro reputacija yra netinkama, Advokatų taryba turėjo tenkinti prokuroro prašymą ir pripažinti jį advokatu.