Naujienos

AKTUALU: Papildomi išaiškinimai dėl ES Tarybos sankcijų, priimtų š.m. spalio 6 dieną

2022 10 28

Dalinamės papildomu išaiškinimu dėl 2022 m. spalio 6 dieną ES Tarybos priimtų naujų sankcijų, susijusių priemonių, kurios turi įtakos teisinio konsultavimo paslaugų teikimui.

Kaip jau skelbėme, nuo 2022 m. spalio 7 dienos, draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti teisinio konsultavimo paslaugas (išskyrus numatytas išimtis):

a) Rusijos vyriausybei arba

b) Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

  • „Teisinio konsultavimo paslaugos“ apima teisinių konsultacijų teikimą klientams ne ginčo tvarka nagrinėjamose bylose, įskaitant komercinius sandorius, susijusiose su teisės taikymu ar aiškinimu, dalyvavimą su klientais arba jų vardu komerciniuose sandoriuose, derybose ir kituose reikaluose su trečiosiomis šalimis, taip pat teisinių dokumentų rengimą, vykdymą ir tikrinimą.
  • „Teisinio konsultavimo paslaugos“ neapima atstovavimo, konsultacijų ir dokumentų rengimo arba tikrinimo teikiant teisinio atstovavimo paslaugas, visų pirma administracinių agentūrų, teismų, kitų tinkamai įsteigtų oficialių bendrosios kompetencijos teismų ar arbitražo arba tarpininkavimo bylose.

Draudimas netaikomas paslaugų, kurios yra griežtai būtinos siekiant pasinaudoti teise į gynybą teismo procese ir teise į veiksmingą teisinę gynybą, teikimui.

Pridedame dokumentą, kuriame yra paaiškintas sankcijų taikymas. Aktualios sankcijų taikymo advokatams dalys yra išverstos į lietuvių kalbą, t. y. 1, 6 ir 12 dalys.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nuo šiol visa informacija, susijusi su ES sankcijomis bus publikuojama ir Lietuvos advokatūros interneto svetainėje „ES sankcijų įgyvendinimas“.