Naujienos

Dėkojame už Jūsų dosnumą ir paramą Ukrainai!

2022 03 14

Nuo karo siaubo kenčiantiems Ukrainos žmonėms, kariams, ginantiems savo Tėvynę, reikalinga nuolatinė visokeriopa pagalba, tad ir Lietuvos advokatūra, advokatai ir advokatų padėjėjai jautriai reaguodami ir palaikydami tragišką valandą brolišką ukrainiečių tautą prisidėjo prie paramos, kuri buvo skirta humanitarinei pagalbai bei šalies gynybai stiprinti.

Nuoširdžiai dėkojame kiekvienam iš Jūsų: advokatams, advokatų padėjėjams, jų pažįstamiems, profesinėms advokatų bendrijoms, didelėms advokatų kontoroms už jautrumą ir dosnumą, už finansinę paramą. Lietuvos advokatūros pakviesti parodėte vienybę su broliška Ukraina ir pagal galimybes skyrėte paramą.

Dėkojame advokatų kontoroms: Norkus ir partneriai COBALT, HITUS Legal, Intra Lex, Jankauskas ir partneriai, NOILEX, STRATEGUM Dargis ir partneriai, D. Morkūnienės ir R. Brazausko kontorai, Advokato Sviderskio profesinei bendrijai ir kt. Taip pat dėkojame Viešojo intereso gynimo fondui.

Dėkojame advokatams ir advokatų padėjėjams: Arūnui Aleknai, Eduardui Antonenko, Mindaugui Dominykui Baniuliui, Valdui Bivainiui, Vilijai Bukelienei, Tomui Bukeliui, Arildai Buzelienei, Danutei Činčiuvienei, Sauliui Dambrauskui, Romaldui Petrui Damušiui, Linui Drazdauskui, Oleg Drobitko, Pauliui Galubickui, Juozui Gaudučiui, Julijai Gavėnei, Eglei Gecevičei, Kazimierui Gerojimui, Linai Gervelienei, Neringai Grubliauskienei, Antanui Grušelioniui, Sauliui Jakštui, Kęstučiui Jokimui, Adomui Jonauskui, Dževaldui Joneliūnui, Dianai Kaunienei, Aleksandrui Kovalevskiui, Mindaugui Kukaičiui, Anton Kviatkovski, Stanislovui Liutkevičiui, Sauliui Majauskui, Sandrai Marcinkėnaitei-Venskienei, Albinui Miliauskui, Remigijui Mockevičiui, Rimantui Mockui, Vygaudui Moliui, Arvydui Montrimui, Irmantui Norkui, Loretai Ordaitei, Dianai Oseckienei, Jelenai Pališaitienei, Artūrui Panomariovui, Juriui Petreikiui, Mindaugui Piekui, Aušrai Pilionei, Antanui Vincui Pilipčikui, Kęstučiui Platūkiui, Nonai Pulokienei, Ramūnui Putinui, Audrai Betai Rekštienei, Audriui Saulėnui, Vygantui Skladaičiui, Stasiui Survilai, Zigmui Šatui, Vilmai Šeperytei, Neringai Šilinskei, Rimai Šmigelskytei, Jonui Urbonui, Rasai Valiukienei, Ignui Vėgėlei, Beatai Vilienei, Povilui Viščiniui, Aušrinei Zaburienei, Kęstučiui Žviniui ir kt.

Visų mūsų bendrystė ir palaikymas skrieja Ukrainai.

Слава Україні!