Naujienos

ERA mokymai, skirti praktikuojantiems advokatams baudžiamosios teisės srityje

2024 04 12

Advokatų, specializuotų Europos baudžiamosios teisės srityje, mokymai per pastaruosius metus įgijo didelę svarbą. Europos teisės akademija (ERA)  rengia šios srities specialistams seminarus visoje Europos Sąjungoje. Džiaugiamės, kad Advokatūrai pavyko pasiekti, kad vienas iš seminarų bus organizuojamas ir Lietuvoje.

Projekto metu bus surengti šeši seminarai skirtingose ES šalyse. Mokymų metu didelis dėmesys bus skiriamas  procesinėms teisėms, dabartinio baudžiamojo proceso pokyčiams ir Europos baudžiamosios teisenos etapams. Mokymų pasiūlą papildys dar du renginiai - seminaras apie ESTT praktiką baudžiamosiose bylose ir prejudicinio sprendimo priėmimo procedūrą bei seminaras apie kliento paslapties baudžiamosiose bylose taikymo skirtumus ES valstybėse narėse. Be to, bus viešai skelbiami nuotolinių seminarų įrašai ir įvadinis e. mokymosi kursas.

Lietuvos advokatūra projekte dalyvauja kaip partneris. 2024 metais ERA organizuojami renginiai vyks balandžio – lapkričio mėnesiais. Taip pat bus viešai skelbiami atrinkti internetinių seminarų įrašai ir įvadinis e. mokymosi kursas.

Minėtas  šio projekto seminaras Lietuvoje, planuojama, įvyks 2025 m. ir jame galės dalyvauti Lietuvos ir kitų Europos šalių advokatai.

Vietų skaičius ribotas, todėl esant daugiau norinčių negu yra vietų, bus vykdoma dalyvių atranka. Susidomėję advokatai galės registruotis į seminarą (ar seminarus) per Advokatūrą.

Dalyviai turėtų mokėti anglų kalbą. Atkreipkite dėmesį skirtingas mokymuose dalyvavimo sąlygas. Apie jas daugiau pasiskaityti galima projekto interneto svetainėje - http://www.training-for-defence.era.int.

Daugiau informacijos apie seminarų ciklą, finansavimo galimybes ir nemokamą prieigą prie specialiai parengtos mokymo medžiagos, rasite skiltyje: http://www.training-for-defence.era.int ir ČIA.

Šios programos seminaras Vilniuje numatytas yra lapkričio mėnesio 7 – 8 dienomis, tema „Aktualūs skaitmeninimo pokyčiai baudžiamajame procese“.