Naujienos

Įdiegti sisteminiai LITEKO atnaujinimai dėl dokumentų pateikimo PDF formatu

2021 07 21

Lietuvos advokatūrą pasiekė žinia iš Nacionalinės teismų administracijos, kad buvo atsižvelgta į daugkartinius Advokatūros išsakytus pastebėjimus dėl Lietuvos teismų informacinės (LITEKO) sistemos ir įgyvendino LITEKO atnaujinimo darbus. Nuo š. m. liepos 2 d. LITEKO naudotojai turi galimybę atsisiųsti suformuotus elektroninius dokumentus PDF formatu (bylos tomus).

Svarbu pabrėžti, kad LITEKO sistemoje iš teismo proceso byloje tvarkomų elektroninių dokumentų suformuotus PDF failus bus įtraukiami tik nuo šių metų liepos 2 d. teismui pateikti procesiniai dokumentai ir jų priedai. Elektroninių dokumentų, kurie teismui buvo pateikti iki liepos 2 d., struktūra negali būti keičiama.

Be to, gautame Nacionalinės teismų administracijos rašte buvo akcentuota, jog LITEKO VEP posistemio priemonėmis formuojami elektronine forma tvarkomos bylos dokumentų PDF failai yra laikomi tik kaip pagalbinė medžiaga, bet ne elektronine forma tvarkoma teismo proceso byla.

Vartotojui LITEKO VEP posistemio suformuotame PDF faile bus atvaizduojami procesiniai dokumentai ir jų priedai, pasirašyti elektroniniu parašu arba popierinių dokumentų patvirtintos skaitmeninės kopijos bei garso ir vaizdo failų sąrašas.

Pridedame gautą oficialų raštą susipažinimui.