Naujienos

Kviečiame advokatus ir advokatų padėjėjus dalyvauti nuotoliniuose mokymuose: prieglobstis ir žmogaus teisės

2022 01 17

Europos Sąjungos (ES) advokatūrų ir teisinių bendrijų tarybos (CCBE) Migracijos komitetas kviečia advokatus dalyvauti nuotoliniuose „Asylum and Human Rights“ mokymuose, skirtuose išskirtinai Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos advokatams, atstovaujantiems klientams prieglobsčio ir žmogaus teisių bylose „Registracija į kursus vykdoma iki š.m. sausio 21 d. Kursai organizuojami kaip Europos Tarybos Programos HELP II projekto dalis.
Mokymais siekiama palaikyti ES šalis nares, užtikrinančias žmogaus teises ir laisves valstybiniu lygiu, orientuojantis į Europos Žmogaus teisių Konvenciją bei ES galiojančius įstatymus. Siūlomas kursas sustiprina teisininkų žinias ir padeda geriau ginti žmogaus teises nacionaliniu lygmeniu bei neatsilikti nuo nuolat tobulėjančių Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) standartų ir teismų praktikos. Į HELP kursus, skirtus specialiai ES šalims, vis dažniau įtraukiami atitinkami ES teisės aktai.
Siūlomas kursas apima prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams ypač aktualius aspektus: jame apžvelgiami pagrindiniai tarptautiniai standartai; skundų pateikimo mechanizmai ir pagrindiniai su žalos atlyginimu susiję aspektai; nagrinėjamos teisės į gyvybę ir netinkamo elgesio temos; sulaikymas ir priėmimas; teisė į šeimos gyvenimą; negrąžinimo į valstybę, iš kurios bėgama, klausimai.
Mokymo kursai bus pristatomi internetu š.m. sausio 25 d. nuotolinės konferencijos metu, kurioje dalyviai bus supažindinti su HELP platforma ir kursų dalimis. Kiekvienai nacionalinei grupei bus skirtas lektorius. Užsiregistravę dalyviai iš HELP sekretoriato gaus nuorodą, leidžiančią patekti į nuotolinę konferenciją. Jos metu dalyviai bus registruojami mokymams, kurie truks 5 savaites. Išklausę kursą ir gavę įvertinimą advokatai gaus sertifikatus. Norintieji gauti galimybę mokytis šio kurso privalo dalyvauti organizuojamame renginyje-konferencijoje š.m. sausio 25 d. nuotoliniu būdu.
Kursų registracijos formą rasite paspaudę šią nuorodą: