Naujienos

Kvietimas advokatams: atstovauti vaiko grąžinimo klausimais pagal Hagos konvenciją byloje

2020 12 29

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM (toliau –Tarnyba) kviečia teikti advokatams savo kandidatūras, norintiems būti įtrauktiems į advokatų sąrašus, besispecializuojančių tarptautinės civilinės šeimos teisės srityje, ir sutinkančių, kad jų kontaktiniai duomenys būtų teikiami užsienio valstybių centrinėms institucijoms (ir tiesiogiai pareiškėjams), siūlant su advokatu susisiekti išimtinai dėl galimybės atstovauti vaiko grąžinimo į užsienio valstybę pagal Hagos konvenciją byloje.

Tarnyba atlieka tarptautinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo organizavimo centrinės institucijos funkcijas Lietuvoje, taip pat veikia kaip centrinė institucija pareigoms, numatytoms 1980 m. Hagos konvencijoje dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų  bei kituose tarptautiniuose teisės aktuose, vykdyti. 

Asmenys, teigiantys, kad jų vaikai yra neteisėtai atvežti arba laikomi Lietuvoje, turi teisę gauti antrinę teisinę pagalbą neatsižvelgiant į asmens turtą ir pajamas, tačiau neretai Tarnyba gauna užsienio valstybių centrinių institucijų arba pačių pareiškėjų prašymus suteikti informaciją apie galimybę Lietuvoje susisiekti advokatu dėl pareiškėjo atstovavimo vaiko grąžinimo pagal Hagos konvenciją byloje. Todėl Tarnyba norėtų sudaryti sąrašą advokatų, turinčių kompetencijos tarptautinės civilinės šeimos teisės srityje, ir sutinkančių, kad jų kontaktiniai duomenys būtų teikiami užsienio valstybių centrinėms institucijoms (ir tiesiogiai pareiškėjams), siūlant su advokatu susisiekti išimtinai dėl galimybės atstovauti vaiko grąžinimo į užsienio valstybę pagal Hagos konvenciją byloje.

Užsienio kalbos žinojimas ne visuomet būtinas. Advokatai, norintys būti įtraukti į aukščiau minėtą sąrašą, turi pateikti savo kontaktinius duomenis bei informaciją, kuriomis kalbomis advokatas gali bendrauti, el. paštu renata.silvanovic@vaikoteises.lt.  Kilus klausimų ar neaiškumų, maloniai prašome susisiekti minėtu el. paštu arba telefono Nr. 85 210 30 71.