Naujienos

Lietuvos advokatų taryba skyrė 10 tūkst. eurų paramą Ukrainai ir kviečia prie paramos prisidėti visą advokatų bendruomenę

2022 02 24

Lietuvos advokatų taryba besąlygiškai smerkia karinę agresiją prieš suverenią ir nepriklausomą Ukrainą. Lietuvos advokatūra iššūkių Ukrainos laisvei ir valstybingumui valandą yra kartu su Ukrainos žmonėmis, su kuriais Lietuvos tautą sieja tamprus ryšys ir bendros vertybės. Kariniai veiksmai prieš suverenią Ukrainos valstybę yra agresijos aktas ir jokia forma nepateisinami bei draudžiami tarptautinės teisės.


Siekdama prisidėti prie paramos Ukrainai šaliai itin sudėtingu metu, palaikydama Ukrainos žmones ir išreikšdama paramą jų laisvei bei valstybės nepriklausomybei Lietuvos advokatų taryba priėmė skubų sprendimą skirti 10 tūkstančių eurų piniginę paramą, ir kviečia visus advokatų bendruomenės narius: advokatus, advokatų padėjėjus, advokatų kontoras prisidėti prie šios paramos savo asmeninėmis aukomis.
„Palaikydama ir suprasdama Ukrainos žmones Lietuvos advokatūra skuba aktyviai padėti Ukrainai ir jos žmonėms. Kviečiame pagal galimybes prie šios pagalbos prisidėti visus galinčiuosius“, – sako Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas I. Vėgėlė.
Aukoti kviečiama į Lietuvos advokatūros konkrečią sąskaitą SEB banke LT717044060000475090 iki š. m. kovo 3 d. Pervedant lėšas į šią sąskaitą pavedimo paskirtyje būtina įrašyti „Parama Ukrainai”, gautas lėšas Lietuvos advokatūra atskiru sprendimu paskirs Ukrainos ir jos žmonių pagalbai.
„Kariniai veiksmai Ukrainoje iššauks humanitarinę krizę – labai greitai gali tekti spręsti pabėgėlių iš Ukrainos klausimus Lietuvoje. Todėl jau dabar turime ruošti tiek fizinius resursus, tiek teisines priemones, kad sudėtingu metu tą krizę būtų galima spręsti kuo operatyviau“, – Advokatų tarybos vardu sako pirmininkas I. Vėgėlė.

Lietuvos advokatūros atstovė ryšiams su visuomene
Evelina Butkutė-Lazdauskienė