Naujienos

Lietuvos advokatūra gedi dėl buvusios pirmosios ponios Almos Adamkienės skaudžios netekties

2023 05 22

Lietuvos advokatūra visos bendruomenės vardu reiškia nuoširdžią ir gilią užuojautą Prezidentui, Advokato garbės ženklo kavalieriui Valdui Adamkui dėl skaudžios artimojo netekties.

Netektis – skaudi ir nepaguodžiama, bet norėtume tarti tylų užuojautos žodį...

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,

Brangiausi žmonės eina ir palieka...

Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,

Ir atminty gyvi išlieka.

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą šeimą, artimuosius, draugus ir visus Lietuvos žmones.

Ilsėkis ramybėje.