Naujienos

Lietuvos advokatūra gedi netekusi iškilaus advokato, Kovo 11-osios akto signataro Liudviko Narcizo Rasimo (1938-2023)

2023 09 18

Lietuvos advokatūros bendruomenė reiškia nuoširdžią ir gilią užuojautą didžiai gerbiamo kolegos Advokato, Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo akto signataro Liudviko Narcizo Rasimo šeimai, artimiesiems, bendražygiams ir visai advokatų bendruomenei, netekus iškilios asmenybės, drąsaus kovotojo už Lietuvos valstybės laisvę ir žmogaus teises.

Kolega buvo vienas iš Aukščiausiosios Tarybos deputatų laikinosios komisijos Konstitucijos projektui parengti narių, Tarpvalstybinės sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos ir kitų svarbių valstybingumą įtvirtinančių teisės aktų rengėjas. Tačiau taip pat ir kūrėjas, poetas, atlikėjas. Liudvikas Narcizas Rasimas 25 savo gyvenimo metus skyrė advokato praktikai, kurią vykdė 25 metus, praktikuodamas kaip advokatas Klaipėdos krašte. Jis nebijojo kalbėti drąsiai ir kovoti už žmogaus teises bei to mokė savo kolegas.

„Kritišką mąstymą išugdo patirtis“ yra sakęs šviesios atminties kolega. Liudviko Narcizo Rasimo patirties mums visiems labai truks...