Naujienos

Lietuvos advokatūra reiškia užuojautą kolegos advokato Šarūno Vilčinsko (1947–2021) artimiesiems

2021 03 12

Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė Advokatų tarybos ir Lietuvos advokatūros bendruomenės vardu reiškia nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir bendražygiams dėl kolegos advokato Šarūno Vilčinsko (1947–2021) mirties.

A.a. Š. Vilčinskas advokatu Vilniuje dirbo 32 metus. Advokatas profesinės bendruomenės atmintyje išliks kaip jautrus, doras, intelektualas, savo srities profesionalas, kuriam buvo įgimtas teisingumo jausmas, visada rūpėjo žmogaus teisės ir žmogus. Š. Vilčinskas advokato vardą pateisino savo inteligentiškumu bei profesine išmintimi.

Velionis pašarvotas Vilniaus laidojimo namuose „Nutrūkusi styga", pirmojoje salėje, adresu: Ąžuolyno g. 10, Vilnius. Su velioniu bus atsiveikinama šiandien, kovo 12 d., 12:30 val. Laidotuvės vyks velionio gimtinėje – Rumšiškių kapinėse.