Naujienos

Lietuvos advokatūra siekia pakeisti diskriminacinius Kalėjimų departamento reikalavimus gynėjams

2021 09 06

Lietuvos advokatūra raštu kreipėsi į Lietuvos kalėjimų departamentą ir Teisingumo ministeriją, prašydama skubos tvarka peržiūrėti ir pakeisti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms užtikrinant sklandžią šios įstaigos veiklą valstybės lygio ekstremalios situacijos, paskelbtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152“ - 18 ir 18-1 punktus, kuriais nustatoma, kad „[...turėti  galiojantį Galimybių pasą reikalaujama su nuteistaisiais ir suimtaisiais susitikti pageidaujantiems gynėjams. [...]; šiame punkte nurodytiems asmenims, neatitinkantiems Galimybių paso kriterijų leisti su nuteistaisiais ir suimtaisiais bendrauti tik nekontaktinėmis priemonėmis (telefonu per stiklą)“.

Lietuvos advokatūros įsitikinimu, šios taisyklės diskriminuoja gynėjus, kitų asmenų, tarp jų ir pareigūnų, kurie turi ir privalo turėti tiesioginį kontaktą su įkalintu asmeniu, atžvilgiu, nes į įstaigą procesiniams veiksmams atlikti atvykstantiems tyrėjams, prokurorams, ambasadų ir kitų teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų pareigūnams ir darbuotojams įstaigose, dvasininkams, žmogaus teisių stebėtojams galimybių paso nereikalaujama. Visiškai nepagrįstai gynėjams nustatytas reikalavimas atitikti Galimybių paso kriterijų yra diskriminacinis, o toks rekomendacijų 18 ir 18-1 punktuose įtvirtintas teisinis reguliavimas neužtikrina realios asmenų konstitucinės teisės į advokatą ir gynybą.

Reaguodama į šią situaciją Lietuvos advokatūra siekia, kad rekomendacijos būtų pakeistos į teisinį reguliavimą, kuris atitiktų aukštesnę teisinę galią turinčius teises aktus, siekiant, kad asmenys veiksmingai galėtų įgyvendinti teisę į advokatą ir gynybą bei nebūtų sudarytos nepalankios sąlygos jų gynėjams vykdyti savo profesinę veiklą, ginant šių asmenų teises.