Naujienos

Lietuvos advokatūroje darbą pradėjo naujas arbitražo komitetas

2024 05 09

Lietuvos advokatūroje suformuotas naujas, specializuotas Lietuvos Advokatų tarybos patariamasis Arbitražo komitetas, kurio pagrindiniai tikslai – skatinti ir ugdyti advokatų ir jų padėjėjų kompetenciją dėl arbitražo naudojimo ginčams spręsti, populiarinti arbitražą Lietuvoje, skatinti Lietuvos advokatus tapti arbitrais, pristatyti Lietuvos arbitražo ekspertus tarptautiniu lygiu,  prisidėti prie arbitražo teisinės aplinkos Lietuvoje gerinimo.

Vis labiau pasaulyje populiarėjant alternatyviam ginčo sprendimo būdui – arbitražui, pastarasis užima pastebimą vietą ir Lietuvos teisinėje sistemoje. Ateityje arbitražo vaidmuo ir veiklos apimtys turi potencialo didėti. Siekis kurti veiksmingą arbitražo aplinką Lietuvoje ir paskatino įkurti Advokatų tarybos patariamąjį Arbitražo komitetą.

Arbitražo komiteto primininkas Rimantas Simaitis teigia, kad šiam alternatyvaus ginčo sprendimų būdui sėkmingai funkcionuoti Lietuvoje, reikia tolesnio arbitražo tradicijų stiprinimo.

„Nors vis dažniau arbitražą, kaip alternatyvų ginčo sprendimo būdą, renkasi Lietuvos verslas, tačiau efektyviam jo plėtojimui reikia gilesnių tradicijų, skatinti, kad ginčai būtų sprendžiami arbitraže, ieškoti galimų bendradarbiavimo būdų tiek su Vilniaus komercinio arbitražo teismu (VKAT), tiek  su užsienio valstybių arbitražo institucijomis, kitų šalių advokatūrų ir IBA arbitražo komitetais. Taip Lietuvoje sudarytume palankesnes sąlygas vystytis ir augti palankiai arbitražui aplinkai bei didintume Lietuvos arbitražo ekspertų žinomumą tarptautinėje arbitražo bendruomenėje. Galų gale reikia ugdyti turimų specialistų kompetencijas, užsiimti šviečiamąja veikla, nes teisės pasaulis yra kintantis ir akivaizdu, kad arbitražo veiklos plėtimasis kartu atneša ir problemas, susijusias su arbitražo teisės aiškinimu ir taikymu, arbitražo santykiu su valstybės teismais ir kt. Šių problemų sprendimas reikalauja platesnio teisės praktikų įsitraukimo“, - dėstė advokatas, arbitražo komiteto pirmininkas R. Simaitis.

Įvykusiame pirmajame Komiteto posėdyje, jo nariai aktyviai dalijosi įžvalgomis, prioritetiniais darbais, kam pirmiausia bus skiriamas dėmesys.

Arbitražo teisės komitetą sudaro 12 advokatų. Komiteto sudėtį bei pirmininką išrinko Lietuvos Advokatų taryba. Be arbitražo komiteto Lietuvos advokatūroje savo darbą vykdo dar 13 komitetų: Administracinės teisės ir teisenos, Advokatų veiklos mokestinės aplinkos, Advokatų profesinės veiklos ateities, Baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės, Civilinės teisės, Civilinio proceso teisės, Drausmės, Darbo teisės, Informacinių technologijų, Intelektinės nuosavybės teisės, Konkurencijos teisės, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, Regionų bei Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos.