Naujienos

Persekiojamiems Afganistano advokatams būtina pagalba – prie paramos prisideda Europos advokatų bendruomenė ir Lietuvos advokatūra

2021 11 12

Europos Sąjungos advokatūrų ir teisinių bendrijų taryba (CCBE) atkreipia dėmesį į Afganistane persekiojamus advokatus ir kitus teisininkus, kad jiems būtina pagalba. Ypatingai neramios žinios iš Talibano užimtos šalies dėl moterų advokačių, prokurorių bei teisėjų saugumo. CCBE kvietimu, Europos šalių advokatūros pasirašė bendrą raginimą tarptautinėms institucijoms paremti ir padėti Afganistane persekiojamiems advokatams, kurių gyvybei gresia pavojus. Lietuvos advokatūra taip pat prisidėjo prie IBA (Tarptautinės advokatūrų asociacijos) organizuojamos finansinės paramos, kuri skirta Afganistano advokatams išgabenimui iš šalies.

Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė sako, kad po nerimą keliančių įvykių Afganistane susirūpinimą kelia advokatų padėtis minėtoje šalyje. Būtent dėl grėsmės advokatų gyvybei Europos advokatūros institucijas ragina imtis priemonių.

„Iš CCBE organizacijos gavome informacijos, kad daugelis teisininkų Afganistane yra persekiojami dėl jų profesinės veiklos, ir daugelis jų visiškai pagrįstai bijo dėl savo gyvybės. Ypač didelį susirūpinimą kelia advokačių moterų, žmogaus teisių gynėjų ir teisingumo sektoriuje dirbančių asmenų, teisėjų ir prokurorių persekiojimas. Tarp grėsmę patiriančiųjų yra Afganistano nepriklausomos advokatų asociacijos (AIBA) atstovų“, – sako Lietuvos advokatūros pirmininkas prof. dr. I. Vėgėlė.

CCBE duomenimis, AIBA turi apie 5500 narių, iš kurių 25 proc. yra moterys (apie 1375 moterys). Atsižvelgiant į jų labai aktyvų vaidmenį prieš Talibanui perimant valdymą, ginant pagrindines Afganistano piliečių teises, dabar į šiuos teisininkus yra nusitaikęs ne tik naujas režimas, bet ir kaliniai, kurie buvo paleisti po valdžios perėmimo. Jie taip pat gali kelti tiesioginę grėsmę advokatams dėl to, kad laiko savo buvusius gynėjus atsakingais už savo nuosprendžius. Kai kurie buvę kaliniai grasina advokatam, ypač moterims advokatėms, atstovavusioms aukoms bylose, kuriose šie kaliniai buvo nuteisti.

Daugeliu atveju gynėjai atstovavo bylose, susijusiose su vaikų ir moterų teisėmis: smurto, įskaitant įkaitų paėmimą, pagrobimą; nužudymo bylose, prekybos žmonėmis, priekabiavimo ir prievartavimo, mušimo, smurto santuokų atveju bylose, draudimo mokytis, priverstinės izoliacijos. Advokatėms paprastai grasina patys kaltinamieji ir iš kalėjimo paleisti kaliniai ar jų šeimos nariai, kai kuriais atvejais jos sumušamos ir (arba) kankinamos, pasitaiko ir nužudymų. Advokatų organizacijos susirūpinusios tuo, kad grasinimai tapo tokie rimti, jog daugelis moterų teisininkių buvo priverstos slėptis, pakeisti gyvenamąją vietą, telefonų numerius. Turima duomenų, kad mažiausiai viena moteris-gynėja buvo nužudyta, o dvi buvo kankintos.

„Iš moterų advokačių atimamos teisės, įskaitant teisę užsiimti teisėta advokato veikla. Šiuo metu visame Afganistane apie 200 teisininkių dėl savo teisėtos veiklos susiduria su pavojaus gyvybei rizika. Grėsmė kyla ir kitiems AIBA atstovams. Ši advokatų organizacija, nepaisant kultūrinių, socialinių ir ekonominių apribojimų, gebėjo skatinti moterų gynėjų vaidmenį ir pasisakė už socialinio teisingumo sritį, ypač ginant aukų teises smurto prieš moteris ir vaikus bylose. Naujasis režimas AIBA instituciją uždarė, todėl nepriklausoma teisininko profesija Afganistane tapo nebeįmanoma. Taigi visos dokumentą pasirašiusios organizacijos ragina tarptautinę bendruomenę kuo skubiau užtikrinti tinkamą advokatų apsaugą Afganistane“, – sako prof. dr. I. Vėgėlė.

Lietuvos advokatūra prisidėjo prie finansinės paramos Tarptautinės advokatūrų asociacijos (IBA) prašymu. IBA surinkta finansinė parama teikiama Afganistano advokatų, kuriems gresia pavojus gyvybei, išgabenimui iš šalies.