Naujienos

Sukurta specializuota mokymo programa valstybės garantuojamos teisinės pagalbos advokatams

2024 01 08

Startuoja nauja specializuota mokymo programa, skirta didinti advokatų, teikiančių teisinę pagalbą nepilnamečiams, kompetencijas. Advokatų specializacijos skatinimas yra labai svarbus, siekiant didinti teikiamos teisinės pagalbos kokybę.

Lietuvos advokatūra kartu su Mykolo Romerio universitetu (MRU), Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (VGTP tarnyba) pasirašė bendradarbiavimo memorandumą ir parengė pirmųjų specializuotų mokymų programą nepilnamečių teisinio atstovavimo gebėjimų stiprinimui.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimu nuo 2024 m. advokatams, teikiantiems valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą, numatyta užtikrinti specialiuosius mokymus, siekiant suteikti papildomų gebėjimų atstovaujant pažeidžiamas asmenų grupes. Į specialiųjų mokymų planą, Teisingumo ministro įsakymu, įtraukti mokymai advokatams, atstovaujantiems ar ginantiems nepilnamečius, atstovaujantiems nukentėjusiems bylose dėl žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvės ir neliečiamumo, prekybos žmonėmis, smurto artimoje aplinkoje, neapykantos nusikalstamų veikų bei advokatams, kurie teisinę pagalbą teikia asmenims, kuriuos siekiama priverstinai gydyti ar apriboti jų veiksnumą.

VGTP tarnybos duomenimis, kasmet teisinė pagalba buvo užtikrinta nepilnamečiams įtariamiesiems, kaltinamiesiems ir nukentėjusiems daugiau nei 2700 atvejų tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek bylas nagrinėjant teismuose. Kitų kategorijų bylose nukentėjusieji asmenys nuo nusikalstamų veikų gavo teisinę pagalbą daugiau nei 300 atvejų. Pasak VGTP tarnybos direktorės Živilės Poželienės, tikimasi, kad bus sėkmingai įgyvendintas numatytas teisinės pagalbos sistemos tobulinimo mechanizmas ir suteikta galimybė siekti kokybiškesnės valstybės lėšomis apmokamos teisinės paslaugos.

„Teisinių paslaugų kokybės esmė – orientacija į asmenį ir jo poreikius, o įtvirtinti teisiniu reguliavimu pokyčiai mums siūlo metodus ir aiškius procesus kaip to pasiekti. Specializuotų advokatų parengimas yra ypač svarbus siekiant didinti valstybės užtikrinamų paslaugų kokybę“, - pabrėžia VGTP tarnybos direktorė.

Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis teigia, kad advokato kompetencija ir specializacija yra advokatūros ateitis. Pasak jo, jautriausiems gyvenimo įvykiams, kuriems reikalinga teisinė apsauga, advokatas turi būti lyderis, suprantantis situacijos jautrumą ir siūlantis racionaliausią išeitį, globojantis pažeidžiamiausius bei sukuriantis naują teisinę ateitį, kurioje teisės viršenybė yra tikslas, dabartis ir ateitis.

„Išgirsti žmogų, jį ginti ir jį apsaugoti yra kiekvieno advokato misija“, - pabrėžia Mindaugas Kukaitis. 

Kalbėdama apie parengtų ir planuojamų įgyvendinti mokymo programų specifiką, MRU Teisės mokyklos dekanė Lyra Jakulevičienė mini, kad, pažeidžiamų asmenų atstovavimo ikiteisminiame procese ir teismuose veiksmingumas itin priklauso ne tik nuo advokato teisinės patirties, bet ir tarpdisciplininių kompetencijų – gebėjimo tinkamai apklausti nukentėjusį pažeidžiamą asmenį, psichologinių, socialinių, pagalbos aukoms sistemos ir kt. klausimų išmanymo, todėl kuriant mokymo programas bus atsižvelgta į teisines ir neteisines kompetencijas, taip pat praktinių įgūdžių perteikimą advokatams. Specialiųjų mokymų metu didelis dėmesys bus skiriamas praktinėms užduotims, pvz., modeliuojamų situacijų inscenizacijoms ar simuliacijoms.  2022-2023 m. MRU Teisės mokykla kartu su partneriais jau yra įgyvendinusi pirmąją Lietuvoje sertifikavimo programą praktikams kitoje srityje (sertifikavimo programa pinigų plovimo prevencijos srityje), specializuota mokymo programa advokatams buvo kuriama panašiais principais.

Specializuotos mokymo programos advokatams bus skirtos tiek VGTP sistemoje jau dalyvaujantiems advokatams, tiek ir norintiems specializuotis šioje srityje. Specializuotos programos apims ne tik teisinių kompetencijų didinimą, tačiau ypatingas dėmesys bus skiriamas teismo medicinos, teismo psichiatrijos, darbo su pažeidžiamais asmenimis, pokalbio vedimo technikos ir kitiems aspektams.

Mokymus ves didelę patirtį teisinėje ir tarpdisciplininėse srityse turintys, teismų sistemoje dalyvaujantys ekspertai, kuriuos subūrė Mykolo Romerio universitetas ir Lietuvos advokatūra. Mokymuose bus pasitelkiami ir Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, tiesiogiai dirbančių su pagalbos teikimu pažeidžiamiems asmenims, ekspertai. Planuojama, kad mokymai prasidės 2024 m. sausio – vasario mėn. Sėkmingai mokymus baigusiems valstybės garantuojamos teisinę pagalbą teikiantiems advokatams mokymų išlaidos bus kompensuojamos.

Kviečiame preliminariai registruotis mokymo programose užpildant anketą nuorodoje: https://forms.gle/WfkVVLrhHX2isCZU6. Preliminari registracija iki sausio 17 d.

Daugiau informacijos: teisinepagalba@vgtpt.lt arba kursai@mruni.eu