Naujienos

Svarbūs žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, įmokos kodų pokyčiai

2022 02 09

Nacionalinė teismų administracija (NTA) informuoja apie pasikeitusius žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, įmokos kodus. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos (LR) finansų ministerijos (VMI) viršininko ir Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-89/1B-980, pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į LR valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašas. Iki 2021 m. gruodžio  31 d. išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, kaip ir žyminis mokestis, buvo mokamos bendru įmokos kodu 5660.
Nuo 2022 m. sausio 1 d. žyminis mokestis mokamas įmokos kodu 5660, o išlaidoms, susijusioms su bylos nagrinėjimu, nustatytas atskiras įmokos kodas – 5662. Prašome advokatus ir jų atstovaujamus asmenis atkreipti dėmesį į pokyčius ir valstybės naudai priteistas su bylos nagrinėjimu susijusias bylinėjimosi išlaidas mokėti nauju – atskiru įmokos kodu – 5662.
Daugiau informacijos apie įmokos kodus galite rasti VMI interneto svetainėje.
https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai1
Remdamasi minėtais pokyčiais, NTA pritaikė Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) funkcionalumus: nuo šiol LITEKO viešųjų elektroninių paslaugų (VEP) posistemio vartotojas gali atlikti pagal jo pasirinktą įmokos kodą suformuluotą mokėjimą.