Naujienos

Užuojauta dėl advokatės Marijos Ulbienės (1955–2023) mirties

2023 06 19

Lietuvos advokatūros bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir kolegoms dėl advokatės Marijos Ulbienės (1955–2023) mirties.

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj ji ilsėsis ramiai,
Tik sapne kai kada aplankys.

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą advokatės šeimą, artimuosius, draugus, kolegas ir visus pažinojusius velionę.

Ilsėkis ramybėje.

Velionė pašarvota Palangos miesto laidojimo namuose, adresu: Klaipėdos pl. 67, Palanga. Su velione atsisveikinama š. m. birželio 20 dieną (antradienį) 14 val.