Naujienos

Užuojauta dėl advokato Artūro Baužos mirties

2022 03 23

Anapilin išėjus advokatui Artūrui Baužai nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą ir artimuosius bei advokatų bendruomenės narius. Kolega Artūras advokato veikla užsiėmė daugiau nei dvidešimt metų. Artūro Baužos atminimas visuomet liks advokatų bendruomenės narių širdyse. Telydi velionio artimuosius paguoda ir stiprybė šią sunkią netekties valandą.
Atsisveikinimas su velioniu Artūru Bauža:
2022-03-24 nuo 16:00 val. iki 19:30 val. ,,Rekviem“ laidojimo namuose, adresu Jonavos g. 41A, Kaunas, bus galimybė atsisveikinti su pašarvotu velionio kūnu.
2022-03-25 nuo 10:00 val. iki 12:30 val. ,,Rekviem“ laidojimo namuose, adresu Jonavos g. 41A, Kaunas, atsisveikinimas po kremacijos.
2022-03-25 nuo 13:00 val. Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje, adresu Rotušės a. 8, Kaunas, bus laikomos mišios. Po mišių vykstama į Seredžiaus kapines (Jurbarko rajone) kur velionis bus laidojamas.