Naujienos

Užuojauta dėl advokato Audriaus Bandzaičio (1960–2022) mirties

2022 11 24

Lietuvos advokatūra visos bendruomenės vardu reiškia nuoširdžią užuojautą dėl advokato Audriaus Bandzaičio (1960–2022) mirties.

Netektis – skaudi ir nepaguodžiama, bet norėtume tarti tylų užuojautos žodį...

Jį palietė tamsa ranka vėsia,
Dabar jokia užuojauta neguodžia,
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
Kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai.

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą advokato šeimą, draugus ir visus pažinojusius velionį.

Ilsėkis ramybėje, Kolega.

Atsisveikinimas su velioniu vyks nuo š.m. lapkričio 24 d. 13:00 val. Vokiečių g. 3, Marijampolėje. Amžinojo poilsio velionis bus išlydėtas lapkričio 26 d. 14:00 val.