Naujienos

Užuojauta dėl Advokato garbės ženklo kavalieriaus, advokato Algimanto Antano Palijansko (1935–2022) mirties

2022 10 04

Lietuvos advokatūra visos bendruomenės vardu reiškia nuoširdžią užuojautą dėl Advokato garbės ženklo kavalieriaus, advokato Algimanto Antano Palijansko (1935–2022) mirties.

A.a. Algimantas A. Palijanskas Kaune kaip advokatas praktikavo 48 metus. Advokatas profesinės bendruomenės atmintyje išliks kaip doras, intelektualas, šarmingas savo srities profesionalas, kuriam buvo įgimtas teisingumo jausmas, visada rūpėjo žmogaus teisės ir žmogus, advokato vardą pateisino savo inteligentiškumu bei profesine išmintimi, o jaunajai advokatūros kartai išliks kaip sektinas pavyzdys.

2021 m. a.a. Algimantas Antanas Palijanskas už ypatingus nuopelnus advokato profesijai buvo apdovanotas Advokato garbės ženklu. Šviesios atminties Garbės ženklo kavalierius apie savo advokato gyvenimo kelio mintis įspaudė Garbės ženklų registre.

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą advokato šeimą, draugus ir visus pažinojusius velionį.
Ilsėkis ramybėje.


Velionis bus pašarvotas laidojimo namuose „Rakviem", adresu: Jonavos g. 41A, Kaunas nuo spalio 4 dienos 14 val. „Ramybės" salėje. Išlydėjimas į Kauno Petrašiūnų kapines preliminariai planuojama spalio 6 dieną (ketvirtadienį), 12 valandą.