Naujienos

Užuojauta dėl advokato Georgijaus Zavtrakovo (1938 – 2023)

2023 10 31

Lietuvos advokatūros bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir kolegoms dėl ilgamečio Kauno advokato Georgijaus Zavtrakovo (1938–2023) netekties.

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj ji ilsėsis ramiai,
Tik sapne kai kada aplankys.

Šią sunkią netekties valandą mintimis ir malda esame su velionio artimaisiais. Telydi paguoda ir dvasios stiprybė advokato šeimą, draugus ir visus pažinojusius velionį.

Ilsėkis ramybėje, Kolega.