Naujienos

Užuojauta dėl advokato Stasio Kavaliūno (1951–2022) mirties

2022 07 15

Skaudžią netekties valandą Lietuvos advokatūra reiškia nuoširdžią užuojautą šviesaus atminimo advokato Stasio Kavaliūno šeimai ir artimiesiems. Advokatų bendruomenė neteko kolegos, ilgamečio advokato. Velionį pažinoję žmonės visuomet jį prisimins, kaip puikų advokatą, išmaniusį savo darbą, turėjusį didelį būrį juo pasitikėjusių klientų, kaip kolegą, kuriuo buvo galima pasikliauti, mylintį ir be galo šviesų žmogų. Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą advokato šeimą ir visus pažinojusius velionį.
 
Atsisveikinimas su velioniu planuojamas nuo liepos 15 d. 18 val. Molėtų laidojimo namuose Vilniaus g. 9, Molėtai (šalia Autobusų stoties). Šventos mišios laikomos už velionį suplanuotos liepos 16 d. nuo 10 val. Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Laidotuvės planuojamos liepos 16 d. 14 val.