Naujienos

Vyriausybė teikia Seimui Advokatūros įstatymo pataisas, kurios leistų suderinti advokato ir advokato padėjėjo statusą su krašto apsaugos savanorio statusu

2022 06 08

Dalis advokatų š.m. kovo mėnesį išreiškė nuogąstavimus ir prašymus išaiškinti ar dabartinis teisinis reguliavimas ir dabar galiojančios Advokatūros įstatymo nuostatos leidžia derinti advokato veiklą ir savanorišką karo tarybos atlikimą. Š.m. balandžio mėnesį Advokatų taryba vienbalsiai priėjo išvados, jog dabar galiojančios Advokatūros įstatymo 43 straipsnio nuostatos neleidžia derinti advokato veiklos ir savanoriškos karo tarybos atlikimo. Analogiški draudimai yra numatyti tiek Notariato, tiek Antstolių įstatymuose. Girdėdami advokatų lūkesčius, atlikome konsultacijas su naująją Advokatų taryba, su Lietuvos Respublikos Seimu ir Teisingumo ministerija, bei bendrai matydami išeitis suderinome su Teisingumo misterija Advokatūros įstatymo pakeitimo projektą.
 
Vyriausybė skubos tvarka teikia Seimui Advokatūros, o taip pat ir Notariato bei Antstolių įstatymų pataisas. Šios pataisos, pritarus Seimui, leis suderinti advokato ir advokato padėjėjo statusą su krašto apsaugos savanorio statusu.