Tapk advokatu

Lietuvos advokatas – asmuo, LR Advokatūros įstatyme nustatyta tvarka pripažintas advokatu.

Asmuo, siekiantis tapti advokatu turi:

 • būti Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybės narės pilietis;
 • turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą – teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį universitetinį teisinį išsilavinimą);
 • turėti ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio darbo stažą arba atlikti ne trumpesnę kaip dvejų metų advokato padėjėjo praktiką;
 • būti nepriekaištingos reputacijos;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • išlaikyti advokatų kvalifikacinį egzaminą arba Advokatūros įstatyme numatytais atvejais išlaikyti advokatų veiklos organizavimo egzaminą;
 • neturėti sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų atlikti advokato pareigų.

 

Egzaminų programą, kuri apima pagrindines teisės sritis, sudaro teisingumo ministras, suderinęs su Lietuvos advokatūra. Egzaminus vykdo ir vertina Egzaminų komisija.

Informaciją apie dokumentų pateikimo tvarką ir terminus rasite Dokumentų atmintinėje:


Dokumentų atmintinė ir savivaldos teisės aktų sąvadas
Advokatų kvalifikacinis egzaminas raštu. Pavyzdinės užduotysAdvokatų kvalifikacinis egzaminas
 • Skirtas asmenims, siekiantiems būti pripažintais advokatais.
 • Jo metu tikrinamas pretendentų pasirengimas vykdyti advokato veiklą, gebėjimas teorines teisės žinias ir įgūdžius taikyti praktiškai, advokato profesinės etikos žinių supratimas.
 • Susideda iš dviejų dalių: egzamino raštu ir egzamino žodžiu. Pastarasis yra antrasis ir į jį kviečiami tie asmenys, kurių egzamino raštu dalies rezultatai įvertinti ne žemesniu balu nei 7 iš 10.
 • Egzamino raštu dalį sudaro dvi užduotys: procesinio dokumento rengimas ir praktinės situacijos teisinė analizė. Egzamino trukmė – 2  val., jo metu leidžiama naudotis normine teisine informacija.
 • Nuo 2020 m. birželio mėn. kvalifikacinio egzamino dalis raštu vyksta naudojantis kompiuteriu, suteikiant ribotą interneto prieigą.
 • Egzamino žodžiu dalį sudaro penki klausimai: 2 klausimai iš advokato profesinės etikos ir kitų advokato veiklą reguliuojančių teisės aktų, likę 3 – iš skirtingų teisės šakų.

Nuo 2020 m. birželio yra sudaryta galimybė neišlaikius egzamino žodžiu, tačiau turint teigiamą įvertinimą už egzamino dalį raštu, per vienerių metų laikotarpį (kol galioja dalis raštu), neperlaikant rašto dalies, perlaikyti tik egzamino dalį žodžiu.

Neišlaikęs advokatų egzaminų asmuo gali juos perlaikyti ne anksčiau kaip po pusės metų. Perlaikomų advokatų egzaminų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.
Svarbu: jei pakviestas į egzaminą asmuo į jį neatvyksta be pateisinamos priežasties ar nepateikia
neatvykimo priežastį pagrindžiančių dokumentų, tai vertinama kaip egzamino neišlaikymą.

Egzamino laikymo mokestis: 200 eurų.

Egzamino dalies žodžiu perlaikymo mokestis: 120 eurų.

Advokatų veiklos organizavimo egzaminas
 • Skirtas asmenims, siekiantiems būti pripažintais advokatais.
 • Jį laikyti gali asmenys, turintys: nepertraukiamą ne mažesnį kaip septynerių metų teisėjo darbo stažą; nepertraukiamą ne mažesnį kaip dešimties metų prokuroro darbo stažą; esantys teisės krypties socialinių mokslų daktarai; turintys nepertraukiamą ne mažesnį kaip penkerių metų advokato veiklos stažą, bet jų pripažinimas advokatu buvo panaikintas įstatyme numatytais pagrindais.
 • Egzamino metu tikrinamas pretendentų pasirengimas vykdyti advokato veiklą ir profesinės veiklos bei etikos žinių išmanymas.
 • Susideda iš vienos dalies – egzamino žodžiu.
 • Gali būti vykdomas kartu su kvalifikaciniu egzaminu žodžiu.

Neišlaikęs advokatų egzamino asmuo gali juos perlaikyti ne anksčiau kaip po pusės metų. Perlaikymų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

Svarbu: jei pakviestas į egzaminą asmuo į jį neatvyksta be pateisinamos priežasties ar nepateikia neatvykimo priežastį pagrindžiančių dokumentų, tai vertinama kaip egzamino neišlaikymą.

Egzamino laikymo mokestis: 120 eurų.