Vladas Stašinskas

Vladas Stašinskas

Pirmosios Lietuvos Advokatų tarybos (tuomet vadintos Lietuvos prisiekusiųjų advokatų tarybos) pirmininkas.

Kadencija: 1920–1926 m. Jam pirmininkaujant buvo pradėti kurti Advokatūros savivaldos pamatai.

 • 1932 m. VDU garbės daktaro laipsnis
 • 1902 m. baigė studijas Maskvos universiteto Teisės fakultete
 • 1895 m. baigė Mintaujos gimnaziją
 • 1938 m. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras
 • 1931 m. Lietuvos teisėjas Tarptautiniame Hagos tribunole
 • 1930 m. nutraukė advokato veiklą – buvo paskirtas Lietuvos banko valdytoju
 • 1925 m. išrinktas ketvirtai kadencijai Lietuvos prisiekusiųjų advokatų tarybos pirmininku
 • 1924 m. išrinktas trečiai Lietuvos prisiekusiųjų advokatų tarybos pirmininku
 • 1923 m. išrinktas antrai kadencijai Lietuvos prisiekusiųjų advokatų tarybos pirmininku
 • 1920 m. išrinktas Lietuvos prisiekusiųjų advokatų tarybos pirmininku
 • 1919.01.22–1919.07 buvo įkalintas kaip bolševikų įkaitas Vilniaus, Daugpilio, Smolensko kalėjimuose.
 • 1918 m. paskirtas pirmosios LR Vyriausybės vidaus reikalų ministru
 • 1914–1918 m. Advokato praktika Vilniuje
 • 1910–1911 m. kalėjo už Dūmoje paskelbtą Lietuvos socialdemokratų kuopos deklaraciją, reikalaujančią konfiskuoti dvarininkų žemę
 • 1906 m. išrinktas į II Rusijos Valstybės dūmą
 • 1906 m. vykdė Advokato praktiką Kaune
 • 1902–1906 m. atliko Advokato padėjėjo praktiką Kaune pas advokatą Motiejų Lozoraitį