Buvę Advokatų tarybos pirmininkai

Šiandien Lietuvos Advokatūra skaičiuoja savo 102 metus. Per šį laikotarpį Lietuvos Advokatų tarybai atstovavo septyniolika pirmininkų. Juos ne visuomet rinkdavo advokatai, tačiau Lietuvos Advokatų tarybos ir jų pirmininkai turėjo didesnę ar mažesnę įtaką advokatų veiklai, visuomenės požiūriui į advokatų bendruomenę.

Advokatų tarybos pirmininko funkcijos: 

  • organizuoja ir vadovauja Advokatų tarybos veiklai,
  • veikia Advokatų tarybos vardu ir jai atstovauja,
  • kviečia ir pirmininkauja Advokatų tarybos posėdžius,
  • siūlo Advokatų tarybos pirmininko pavaduotojo kandidatūrą,
  • rengia ir pateikia Visuotiniam advokatų susirinkimui Lietuvos advokatūros veiklos ataskaitą, tradiciškai pirmininkauja Visuotiniam advokatų susirinkimui,
  • atstovauja Lietuvos advokatūros interesams teisme, valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais asmenimis bei sudaro sandorius Lietuvos advokatūros vardu.

Prof. dr. Ignas Vėgėlė
Leonas Virginijus Papirtis
Rimas Andrikis
Kazimieras Motieka
Kęstutis Lipeika
Vladas Deksnys
Albinas Vaicekauskas
Andrius Domaševičius
Jonas Žėruolis
Ksaveras Misevičius
Alfonsas Jakubėnas
Zigmas Toliušis
Lionginas Indreika
Vladas Požėla
Mykolas Sleževičius
Petras Leonas
Vladas Stašinskas