Albinas Vaicekauskas

Vienuoliktas Lietuvos SSR Advokatų kolegijos prezidiumo pirmininkas.

Kadencija: 1962–1972 m. balandžio mėn.

  • 1954 m. baigė studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete
  • 1972 m. advokato praktika Vilniuje
  • 1962 m. išrinktas Lietuvos SSR Advokatų kolegijos prezidiumo pirmininku
  • 1955–1962 m. LSSR teisingumo ministro pavaduotojas, LSSR Ministrų Tarybos inspektorius
  • 1944–1955 m. komjaunimo ir komunistų partijos funkcionierius