Alfonsas Jakubėnas

Alfonsas Jakubėnas

Septintas Lietuvos SSR Advokatų kolegijos prezidiumo pirmininkas.

Kadencija: 1944–1947 m.  

  • 1924–1928 m. studijavo Lietuvos universiteto Teisės fakultete
  • 1924 m. baigė Biržų gimnaziją
  • 1946 m. išrinktas Lietuvos SSR Advokatų kolegijos prezidiumo (analogas kaip Advokatų taryba) pirmininku
  • 1944 m. paskirtas Lietuvos SSR Advokatų kolegijos orgbiuro advokatūrai atkurti pirmininku
  • 1941–1979 m. Advokato praktika Alytuje, Vilniuje
  • 1940 m. atleistas iš advokato pareigų, paskirtas į Apeliacinių rūmų prokuratūrą, užėmė prokuroro pareigas
  • 1930 m. atliko advokato praktiką Mažeikiuose