Informacija trečiųjų šalių teisininkams

  • Titulinis
  • Informacija trečiųjų šalių teisininkams

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADVOKATŪROS ĮSTATYMAS, suvestinė redakcija (2024-01-01)
Bendra informacija dėl trečiųjų šalių teisininkų registravimosi Lietuvos advokatūroje
Advokatų tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų šalių teisininkų registravimo, prašymų ir dokumentų teikimo Lietuvos advokatūrai tvarkos aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo
Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų šalių teisininkų registravimo, prašymų ir dokumentų teikimo Lietuvos advokatūrai tvarkos aprašas
Advokatų tarybos sprendimas dėl trečiųjų šalių teisininkų privalomų periodinių įmokų ir mokesčių, mokamų Lietuvos advokatūrai pagal Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymą, dydžių nustatymo
Aprašo priedas 2. Prašymas įrašyti į trečiųjų šalių sąrašą LT / EN
Aprašo priedas 3. Nepriekaištingos reputacijos deklaracija LT / EN
Aprašo priedas 4. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo LT / EN