Mykolas Sleževičius

Mykolas Sleževičius

Trečias Lietuvos prisiekusiųjų Advokatų tarybos pirmininkas, vadovavęs vienerius metus.

Kadencija: 1939 metai.

 • 1902–1907 m. studijavo teisę Odesos universitete
 • 1901 m. baigė Mintaujos gimnaziją
 • 1939 m. išrinktas Lietuvos prisiekusiųjų advokatų tarybos pirmininku
 • 1926 m. XIII Vyriausybės ministras pirmininkas, užsienio reikalų ir teisingumo ministras
 • 1926–1927 m. Trečiojo Seimo narys
 • 1923–1926 m. Antrojo Seimo narys
 • 1922–1923 m. Pirmojo Seimo narys
 • 1922–1936 m. Valstiečių liaudininkų sąjungos pirmininkas
 • 1920–1921 m. Mažojo Seimo narys
 • 1920–1922 m. Steigiamojo Seimo narys  
 • 1918 m. grįžo į Lietuvą, paskirtas II ir IV Vyriausybės ministru pirmininku
 • 1914–1918 m. pasitraukė į Rusiją, buvo ypatingasis Lietuvos draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto įgaliotinis
 • 1913 m. buvo prisaikdintas advokatu
 • 1910 m. tęsė advokato padėjėjo praktiką Vilniuje (pas Joną Vileišį)
 • 1909 m. pradėjo advokato praktiką Sankt Peterburge (pas advokatą Andrių Bulotą)
 • 1907 m. dirbo praktikantu teisme Vilniuje