Naujienos

Advokatų garbės teismas skyrė viešai skelbiamą papeikimą advokatui Valerijui Kirpičnikovui

2021 02 01

Lietuvos advokatūros advokatų garbės teismas (toliau – Advokatų garbės teismas) 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu skyrė viešai paskelbiamą papeikimą advokatui Valerijui Kirpičnikovui.

Advokatų garbės teismas nustatė, kad advokatas Valerijus Kirpičnikovas nesilaikė Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo (toliau – Advokatūros įstatymas) 39 straipsnio 1 dalies bei  Lietuvos advokatų etikos kodekso (toliau – Etikos kodeksas) 6 straipsnio 2 dalies 1-3 punktų ir 5 dalies reikalavimų.

Advokatų garbės teismas, įvertinęs aplinkybių visetą, pripažino, kad advokato veiksmai ir nustatyti profesinės veiklos ir etikos pažeidimai yra nesuderinami su Advokatūros įstatymo bei Etikos kodekso reikalavimais, įtvirtinančiais advokatų veiklos teisėtumo ir nepriekaištingo elgesio principus. Todėl advokatui Valerijui Kirpičnikovui skirta drausminė nuobauda – viešai skelbiamas papeikimas.