Naujienos

Advokatų taryba: advokatai turi teisę atsisakyti vykdyti profesines pareigas nesaugioje aplinkoje

2021 05 14

Advokatų taryba nusprendė, kad advokatai ir jų padėjėjai turi teisę atsisakyti vykdyti savo profesinę veiklą ar dalyvauti teisminiuose procesuose, įvertinę bei jausdami pavojų jų sveikatai bei aplinkiniams. Apie tokį Advokatų tarybos vienbalsį sprendimą informuotos visos teisminės institucijos, Teisingumo bei Sveikatos apsaugos ministerijos.

 Advokatų tarybos pirmininko prof. dr. Igno Vėgėlės teigimu sprendimas buvo priimtas atsižvelgus į keletą aplinkybių.

„Įvertinus nuolat gaunamus advokatų nuogąstavimus, kad kai kuriais atvejais advokatai, vykdydami savo profesines pareigas nesijaučia saugūs nei dėl savo, nei dėl aplinkinių sveikatos, Advokatų taryba priėmė sprendimą informuoti visus teisinės sistemos dalyvius apie advokatų teisę atsisakyti vykdyti profesines pareigas. Sprendimas priimtas atsižvelgiant ir į tai, kad advokatai diskriminuojančiai neskiepijami, yra išskiriami iš kitų teisingumo sistemos dalyvių, nors LR Konstitucija nedviprasmiškai nustato valstybės pareigą užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių gynimą“, - sakė I. Vėgėlė.

Sveikatos apsaugos ministerija yra informavusi Lietuvos advokatūrą, kad advokatai nebus skiepijami drauge su kitais teisingumo sistemos dalyviais, nes advokatų veikla nėra priskiriama gyvybiškai svarbioms valstybės funkcijoms atlikti. Advokatų taryba posėdyje svarstė pastaruoju metu gaunamą informaciją, kokias diskriminacines pasekmes sukėlė šis SAM sprendimas. 

„Gauname signalus net iš Lietuvos teismų, į kuriuos, pavyzdžiui, prokurorai yra įleidžiami laisvai, o advokatai lieka laukti už durų. Argumentai – tie patys: pandemija ir siekis suvaldyti Covid-19 plitimą. Akivaizdu, kad tai yra nepateisinamo diskriminacinio skiepijimo pasekmė: prokurorai ir teisėjai yra paskiepyti nuo Covid-19, tuo tarpu advokatai – ne, - argumentus dėstė Advokatų tarybos pirmininkas. - Norime paprašyti visų advokatų iš anksto informuoti teisinės sistemos dalyvius apie jų sprendimą saugoti savo ir aplinkinių sveikatą, atsisakant vykdyti profesines pareigas: būtina taupyti visų teisinės sistemos dalyvių laiką ir jį tinkamai planuoti. Norime viltis, kad tai nesukels teisinės sistemos ilgalaikio veikimo trukdžių ir tikimės, kad netrukus visi gyventojai turės galimybę pasiskiepyti. Viliamės, kad kiti teisinės sistemos dalyviai – teismai, ikiteisminio tyrimo institucijos – supratingai reaguos į advokatų sprendimus“. 

Advokatų tarybos sprendime taip pat nurodoma, kad advokatai ir advokatų padėjėjai karantino metu vykdydami profesines pareigas neišvengia tiesioginių daugybinių kontaktų ne tik ikiteisminio tyrimo metu, teisminiame bylų nagrinėjimo procese, tačiau ir nuolat betarpiškai kontaktuoja susitikimuose su ginamaisiais bei atstovaujamais asmenimis, įskaitant susitikimus laisvės atėmimo, laikino sulaikymo, suėmimo vykdymo vietose bei tiesiogiai kontaktuoja su teisėsaugos institucijų pareigūnais.